Публикация

SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози - клинични ползи в терапията на диабет тип 2

SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози - клинични ползи в терапията на диабет тип 2

Какво е мястото в лечението на захарен диабет тип 2 на SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози е тема на новата видео презентация на доц. Мила Бояджиева в Дигитален колеж по диабет. Тестът към нея Ви носи 1 кредит и сертификат.

 

В презентацията си доц. Бояджиева изнася актуални данни мета анализи за сърдечно-съдовата безопасност, бъбречните ползи и ефекти на двата класа медикаменти. Както SGLT2 инхибиторите, така и GLP-1R аналозите имат клинични предимства с оглед намаляване риска от сърдечно-съдовите събития, включително влошаване на нефропатията. Те сходно намаляват големите сърдечно-съдови инциденти при пациенти с установено атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване, но не дават такива ефекти при пациентите с захарен диабет тип 2, които са в рисковата група с множество рискови фактори. 

От видеото може да чуете следните акценти:

  • Миокарден инфаркт - каква е редукцията при двата класа медикаменти (REWIND, PIONEER 6);
  • Намаляване на риска от мозъчен инсулт , влияние за сърдечно-съдовите хоспитализации и СС смърт - клинична стойност;
  • Бъбречни ефекти на двата класа медикаменти;
  • МАСЕ Субанализи;
  • SGLT2 инхибиция при различни нива на eGFR;
  • Проучването CREDENCE и изводи за бъбречните ефекти;
  • Зависи ли ефекта на SGLT2 инхибиторите от използването на RAS инхибитори; 
  • SGLT2 инхибитори + RAS инхибитори - изводи от метапроучвания;
  • Поглед към бъдещето - оптимална комбинация от медикаменти.

Към видео презентацията >>>

Коментари