Публикация

Моловете и фитнес залите отварят в понеделник

Моловете и фитнес залите отварят в понеделник

Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, на основание на която търговските центрове тип МОЛ могат да работят с клиенти от понеделник, 18 май.

Затворени на територията на МОЛ-овете остават увеселителните и игрални зали, баровете

както и закритите търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито. 

Изключение са заведенията за хранене в тях с открита площ и самостоятелен вход.

Във фитнеса - дистанция

Със същата заповед от понеделник, 18 май, дейността си могат да възстановят и фитнес залите при заетост на местата не повече от 10 души за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв. м. площ.


Дава се и възможност институциите от системата на предучилищното и училищното образование да организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища да организират обучение и оценяване на студенти и на докторанти, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключенията от тази забрана са ясно разписани в текста на заповедта.


Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. отменя Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.
Дейностите, които не се преустановени или забранени с новата заповед - Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г., се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г.


Със Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове

zapoved-rd-01-268-15-05-2020_g_ocxxEM9.pdf

Коментари