Публикация

Измервания на съдържанието на въглероден окис в тялото

Наречен още „невидимият убиец”, този газ няма цвят и мирис и се съдържа във въздуха, издишван от всеки пушач.


В Пловдив днес на площад „Стефан Стамболов” до 18:00 часа всеки ще може да провери съдържанието на въглероден окис в организма си чрез бърз и лесен тест, както и да получи полезна информация за вредата от тютюневия дим и пасивното пушене.

Въглеродният окис е отровен газ и една от най-опасните съставки на цигарения дим.
Наречен още „невидимият убиец”, този газ няма цвят и мирис и се съдържа във въздуха, издишван от всеки пушач.

Инициативата е част от кампанията на Европейската комисия „HELP – За живот без тютюн”, която е насочена към подобряване на общественото здраве в Европа и по-специално срещу пристрастяването към тютюнопушенето, било то активно или пасивно.

Като част от инициативата във всички страни-членки на Европейския съюз се провеждат подобни измервания. Резултатите от тестовете се обработват и са предмет на общоевропейско проучване, което се провежда под ръководството на проф. Бертран Дауценберг – световноизвестен белодробен специалист и координатор на Европейската мрежа на болниците без тютюнев дим.

Измерването на нивото на въглероден окис дава информация за въздействието на тютюна върху здравето на хората – показва се влиянието на пушенето върху човешкото тяло, разпознават се опасностите от пасивното пушене и се разбира бързият спад на нивото на отровния газ при отказване на вредния навик – след три дни усещанията за вкус и мирис се подобряват и дишането е по-лесно.

Коментари