Публикация

Нова книга с поглед към епидемиите от Балканската война

Нова книга с поглед към епидемиите от Балканската война

Заглавието на книгата насочва внимание към два проблема в епидемиологията – теоретичен и исторически. Авторът си е поставил за цел да представи в максимално сбит вид съвременната епидемиологична парадигма от една страна, и да опише драматичната ситуация от холера през време на Балканската война 1912 – 1913 г., от друга.

 

В първата част е направен преглед на основните положения от класическата епидемиология на инфекциозните болести и те са пречупени през призмата на войсковата действителност.

 

Във втората част са представени историческите и военномедицинските събития, свързани с тази война. Основно е разгледана ситуацията по отношение на холера. Всичките аспекти на настъпилите събития и процеси, свързани с холерата и заболяемостта в българската войска от това време, са професионално коментирани от гледна точка на съвременните познания по микробиология и епидемиология.

В книгата е направено подходящо онагледяване с акценти от художествената и научна литература, военномедицинските хроники и медикогеографски карти от специализирани военнотактически разработки. Всичко това дава подробна информация за мащабите на епидемията и за отражението и в страната.

 

За качеството на този труд говори и обстоятелството, че рецензиите, направени от двама водещи български учени в областта на микробиологията и епидемиологията – проф. Т. Кантарджиев и проф. В. Монев, са силно позитивни и без никакви забележки.

Книгата ще бъде интересна освен за военните лекари, също и за широк кръг читатели – лекари с различни специалности, студенти, нтересуващите се от история на медицината и епидемиологията и от българската история.   

Прикачени файлове

galev-1.pdf

Коментари

Трябва да поздравим доц. Галев за много успешните му усилия да ни запознае и направи анализ от историческа и медицинска  гледна точка на една от първите епидемии в България през миналия век - холерната. Това е безспорен принос за съременната епидемиология и организация на здравеопазването, като провокира много размисли във връзка с настоящата пандемиа с КОВИД-19.