Публикация

Безплатни прегледи при ендокринолог в ДКЦ „Софиямед“ - Люлин

Безплатни прегледи при ендокринолог в ДКЦ „Софиямед“ - Люлин

Най-новият клон от медицински комплекс „Софиямед“ – ДКЦ „Софиямед“ - Люлин, обявява безплатни консултативни прегледи от ендокринолог. Те ще се извършват от д-р Ина Стоянова и д-р Петар Стояновски от 1 до 12 юни от 8:00 до 10:00 ч. и от 16:30 до 18:30 часа на адрес бул. „Джавахарлал Неру“ 23, ж.к. Люлин 7.

Необходимо предварително записване на тел. 02/465 0003

По лекарска преценка и необходимост на пациентите ще бъде извършвано и ехографско изследване на щитовидна жлеза.

Болестите на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата

са едни от най-често срещаните в медицинската практика. Те засягат и двата пола и могат да се наблюдават във всяка възраст. Именно затова и тяхната профилактика е от изключително важно значение.


ДКЦ „Софиямед“ - Люлин осигурява високоспециализирана и специализирана извънболнична медицинска помощ по над 20 медицински направления. Разполага с модерно оборудвани медико-диагностични лаборатории по клинична лаборатория и образна диагностика – ядрено-магнитен резонанс, последно поколение скенер и рентген.


В лечебното заведение се извършват микробиологични и вирусологични изследвания, както и изследвания по клинична патология и трансфузионна хематология.

ДКЦ „Софиямед“ Люлин разполага с отлична материална база, модерна апаратура и оборудване

позволяващи осъществяване на:

  • Аудиометрия;
  • Ехокардиография;
  • 24 часа ЕКГ холтер;
  • Функционално изследване на дишането;
  • Ехо доплер на съдове;
  • Отоневрологично изследване.

На територията на диагностично-консултативният център има и кабинети на лични лекари. ДКЦ „Софиямед“ - Люлин има сключен договор с НЗОК и здравноосигурителни и застрахователни фондове.

Коментари