Публикация

Проф. Красимир Иванов е новият председател на Асоциацията на университетските болници

Проф. Красимир Иванов е новият председател на Асоциацията на университетските болници

Новият председател на Асоциацията на университетските болници в България (АУБРБ) е проф. д-р Красимир Иванов. Той беше избран от Общото събрание на Асоциацията, която прие и отчета за дейността на АУБРБ за периода 2014-2019 година. В този период председател беше проф. д-р Валентин Игнатов.

Основен акцент в отчета беше поставен върху финансирането на университетските болници

в условията на реформиране на здравната система и устояването на правата на работещите в тях. Беше обърнато внимание и на активното участие на ръководството на Асоциацията във всички преговори на национално ниво, касаещи подписването на НРД с НЗОК, както и в работата на парламентарната Здравна комисия в изработването на нормативната база.


Като значимо постижение през изминалия мандат бе изтъкнато и присъединяването на АУБРБ към Европейската болнична федерация, чиято основна мисия е да насърчава политиките и практиките в болничното здравеопазване на страните от Европа, свързани с подобряване на болничната помощ, насърчаване на ефективността на здравните услуги и човешкия ресурс.

Новият Управителен съвет на АУБРБ има амбициите да продължи политиката и активно да съдейства за по-нататъшното успешно реформиране на здравеопазването

в България, за постигане на по-високо качество на предлаганите медицински услуги, качествено медицинско университетско образование, адекватни условия на труд за медицинските кадри и адекватно заплащане на техния труд.

 

Проф. д-р Красимир Иванов, дмн е ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна два последователни мандата в периода 2012-2020 г., а преди това е изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна в периода 2001-2010 г. Той е национален консултант по хирургия и почетен член на немското хирургическо дружество.


Проф. Иванов е завършил медицина в МУ-Варна през 1986 г. Има придобити специалности по хирургия и по онкология и магистърски степени по „Стопанско управление“ и „Здравен мениджмънт“. Основните му професионални и научни интереси са свързани с доброкачествените и злокачествените заболявания на гастроинтестиналния тракт (онкологична хирургия), лапароскопската хирургия, роботитизираната хирургия, телемедицината и телехирургията.
Член е на: IASGO (International Associtation of Surgeons, Gastroenterologist, and Oncologist) – Международна организация на хирурзи, гастроентеролози и онколози; ISUCRS – Международна организация на университетските преподаватели по колоректална хирургия; Българското хирургично дружество; Българския лекарски съюз; на Съюза на учените в България.


Има над 350 научни публикации и множество отличия като лекар, мениджър и общественик.

Коментари