Публикация

БЕЗОПАСНО в условията на COVID-19

БЕЗОПАСНО в условията на COVID-19

Всяка работа е риск. При всички дейности има риск. Поемат се рисковете, които се познават.


С тези думи започна презентацията си полк. доц. Андрей Галев, д.м., началник Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена на ВМА, по време на поредния инструктаж на медицинския и немедицински персонал на ВМА за боравене с лични предпазни средства в условията на епидемично разпространение на COVID-19.


Доц. Галев обърна специално внимание на хигиената на ръцете и на стъпките при миенето. Акцент в инструктажа бе свалянето на лични предпазни средства, правилата за използване на ръкавици.


Важно е да познаваме основните принципи при деконтаминация на повърхности, заяви специалистът и отчете

 

най-често допусканите грешки

 

а именно:

  • Дозаторите, които не са изпразнени напълно, се допълват;
  • Преди последващо зареждане дозаторите за течен сапун не се почистват основно чрез обилно изплакване на цялата система с гореща вода и последващо изсушаване;
  • Не се спазва препоръката за дозаторите с дезинфектанти да се употребяват само пълнители, напълнени фабрично или в болничната аптека;
  • Използват се твърд сапун и текстилни нееднократни кърпи за подсушаване на ръцете.

Пред аудиторията, в рамките на няколко дни, доц. Андрей Галев представи още

 

важна информация за предпазване от инфекции:

 

Дезинфекционни мероприятия

 

Предметите за лична употреба, които крият риск от контаминация (очила, слухов апарат, бижу, предмети за грижа за тялото) по време на престоя в болницата, трябва ежедневно да се обработват с дезинфектанти.


Дюшеците, одеялата и възглавниците трябва да са снабдени със защитни антибактериални калъфи.


Всички повърхности, които могат да се контаминират, се подлагат на текуща дезинфекция (маса, нощни шкафчета, телефон, дръжките на вратата, нощните лампи) и т.н.


Необходимо е в стаята на пациента да има отделен стетоскоп, апарат за измерване на кръвно налягане, термометър, които подлежат на текуща дезинфекция. След изписване на пациента окончателно се дезинфектират.


Посудата от стаята на пациента се транспортира незабавно до централната кухня без да престоява.

 

Ежедневно почистване

 

На принципа: един моп/парцал - за една стая!
При липса на специализирана количка с мопове - стаите с изолирани пациенти се обработват последни с отделен инвентар.


След превеждане или изписване на пациента се провежда крайна дезинфекция.


През март лекари от ВМА заснеха специално ВИДЕО, в което показаха стъпка по стъпка как се поставя и сваля защитно облекло при работа с COVID-19.

Коментари