Публикация

Разрешиха спортните занимания без състезателен характер и без публика на закритo

Разрешиха спортните занимания без състезателен характер и без публика на закритo

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед за колективните и индивидуални спортни занимания.


Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер и без публика. Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания за деца до 18-годишна възраст на закрито и на открито. Тези занимания също не трябва да имат състезателен характер и трябва да са без публика.


Разрешени са и индивидуалните спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер и без публика.

 

Изключение от забраната

 

за провеждане на спортни мероприятия на открито и на закрито се допуска и по отношение на самостоятелните плувни комплекси и басейни, като не се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти.


С днешната заповед на министъра се разрешават както провеждането на обучение на кандидатите за водачи на моторни превозни средства за оказване на първа долекарска помощ, така на курсове за обучение и квалификация на водни спасители.

 

Със Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г., която отменя Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г., можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове

mz.pdf

Коментари