Публикация

Проф. Орбецова за проучванията и влиянието им върху избора на терапия

Проф. Орбецова за проучванията и влиянието им върху избора на терапия

Всекидневно в своята практика лекарите се сблъскват с предизвикателството да вземат клинични решения. Непрекъснато се появяват нови и многообразни възможности за лечение. Информацията за тях идва от рандомизирани клинични проучвания. Как тя кореспондира с доказателствата от реалния живот, свързани с придържането към терапията и предпочитанията на пациентите, е темата на ново видео с проф. Мария Орбецова, ръководител на Катедра по ендокринология и обмяна на веществата към МУ Пловдив и началник на Клиника по ендокринология в УМБАЛ "Св. Георги". 

 

Във видеото тя се спира първо на въпроса, какво представляват тези проучвания, как рандомизацията влияе върху обективността на резултатите. Двойно слепите имат най-високо ниво на доказателствено значение. Спазват се строги критерии за включване и изключване на пациентите. Както те, така и лекарите трябва много стриктно да се придържат към протокола.

  Тестът към видеото ви носи 1 кредит и сертификат!

https://www.credoweb.bg/lesson/122339/dokazatelstva-ot-realniya-zhivot-spryamo-randomizirani-klinichni-prouchvaniya/lesson

Проучванията предоставят ценна информация за научни новости. От друга страна обаче специалистите работят в практиката си с реални пациенти, всеки от които има различни нужди. Лекарят трябва да пригоди спрямо тях терапиите, с които разполага.

Във видеото може да чуете още:

  • Каква е връзката между ефикасност и ефективност;
  • Допълнителни данни, предоставени от обсервационни проучвания;
  • Кои са източниците на данни от реалния живот;
  • Кое е определящо за вземане на клинични решения.

Коментари