Публикация

Националният регистър на помощник-фармацевтите е факт, година след учреждаване на съсловната им организация

 Националният регистър на помощник-фармацевтите е факт, година след учреждаване на съсловната им организация

''За нас беше неприемливо повече от 5500 фармацевтични специалисти да дават своя принос за нормалното функциониране на аптечната система в България без да имат национален регистър, без да имат възможност за надграждане на знания и повишаване на квалификацията'', споделя пом.фарм. Лиляна Петрова, председател на Българската асоциация на помощник-фармацевтите. 


Г-жо Петрова, на 06.06.2020г. помощник-фармацевтите отбелязвате първата годишнина на своята съсловна организация. Какво наложи създаването й?

- България е една от малкото страни, в които кадрите за тази специалност се обучават в Медицинските колежи към Медицинските университети. Задълбочените знания, които получаваме безспорно ни определят като един от факторите за оказване на качествена фармацевтична грижа в последните 50 години.

Дълги години професионалния статут на помощнкик-фармацевтите не беше на нивото на всички останали специалисти в здравеопазването, които имаха своя национална представителност чрез съсловни организации. Този факт ни поставяше системно в неравностойно положение, особено когато се вземаха законодателни решения, касаещи фармацевтичния сектор.

За нас беше неприемливо повече от 5500 фармацевтични специалисти да дават своя принос за нормалното функциониране на аптечната система в България без да имат национален регистър, без да имат възможност за надграждане на знания и повишаване на квалификацията. Силно мотивирани и последователни, повече от 10 години ни отне време да убеждаваме институции и опоненти, че съсловието ни заслужава да има същите шансове, както и останалите медицински специалисти – национално представени, с възможност за регулация и самоконтрол.

 

Какво успяхте да постигнете досега?

- На 6-ти юни 2020г. започнахме да градим своя съсловен живот, национално организиран и обединяващ всички работещи помощник-фармацевти. Както всяко начало –не беше лесно и бързо. Но с доверие един към друг и убеденост в каузата ни успяхме за кратно време да направим своя национален регистър, правила за работа и няколко следдипломни обучения. Успяхме да се превърнем в съсловие, което съзнава значението на националното ни обединение и на това колко е важно организирано и експертно да поставяме проблемите си за решаване пред институциите. Искам да изкажа своята благодарност на всички колеги, които отстояха на ''бурите и ветровете'' и доведоха до успех делото,към което се бяхме устремили още през 2008г! Благодаря на институциите и законодателите, че повярваха в нас и ни засвидетелстваха доверие, както и на регионалните председатели за упоритата и всеотдайна работа по региони!

 

 

Отбелязахте, че сте създали Национален регистър на помощник-фармацевтите в България. Той публично достъпен ли е? Всички помощник-фармацевти ли са вписани в него?

-Националният електронен регистър е съществен елемент и съдържа важна информация за упражняващите регулирана професия- колко сме, къде работим, каква е средната възраст на работещите, каква е следдипломната квалификация на кадрите и т.н.

Всички помощник –фармацевти, членове на БАПФ вече имат Уникален индификационен номер/УИН/ и предстои издаване на национални електронни членски карти. Както всички знаем при регулираните професия, каквато е и тази на помощник-фармацевта, упражняващите я трябва да изпълнят строги изисквания: да притежават диплома по специалността и да са вписани в регистъра на съответната съсловна организация.

В момента на сайта на МЗ е качена за обществено обсъждане „Наредба №28“, която регламентира организацията на работата в аптека. В проекта на текстовете са залегнали предложения внесени с наше писмо в МЗ, които касаят доказване на членството на помощник -фармацевтите в БАПФ, а така също и институциите, които упражняват контрол за спазване на изискването. Все още има колеги, които не са подали документи за членство,което ги прави уязвими при проверка.Електронният национален регистър съдържа лични данни и достъпът до него е регламентиран в Закона за съсловната организация на помощник-фармацевтите. 

 

 

 Какви са бъдещите ви приоритети като организация?

-Не случайно изминалата година протече под мотото: "Съсловната организация - гарант за качествена фармацевтична грижа". Освен строги изисквания при упражняване на професията на помощник-фармацевтите, съобразени с чл.4. от Закона за съсловната ни организация,един от приоритетите за бъдещата дейност като организация е повишаване на квалификацията чрез организиране и акредитиране на следдипломни обучения.

 

Аптечната система функционира в последните 50 години с активното присъствие на помощник-фармацевтите и за да отговорим на съвременните изисквания към професията ни само диплома за висше образование не би била достатъчна. Необходимо и задължително условие е повишаване на квалификацията , с което е ангажирана съсловната организация. Повишаване на знанията са важен елемент от професионалното самочувствие и оказване на качествени фармацевтични грижи от помощник- фармацевта.

 

Как ще отпразнувате годишнината от създаването на Българската асоциация на помощник-фармацевтите?

- Подготовката за отбелязване на Първата годишнина на Българската асоциация на помощник-фармацевтите започна още в първите дни на 2020г.Планирахме двудневен семинар на 06- 07.06.2020г. в гр.София. В рамките на семинара, който е и форма на следдипломно обучение, акредитирано от Националния съвет по качество на БАПФ, предвиждахме освен семинарна част с лекции, а и гала вечер, на която тържествено да отпразнуваме събитието. Естествено като на празник с празнична програма, гости, изненади и годишни награди. Подготовката беше в разгара си, когато ни връхлетя извънредната ситуация свързана с COVID 19. И както на всички, така и на нас ни се отрази на плановете.

 

Следейки развитието на ситуацията и за да спазим карантината, да бъдем коректни към лектори и фирми участнички в нашия форум, взехме трудното решение да не рискуваме да провалим цялото честване и в последния момент избрахме да отложим честването за същата дата през 2021г. Надяваме се, че следващата година всичко ще е нормализирано и с колегите ще можем да се поздравим, макар и с ''отложен старт''. Огорчени от тазгодишното отлагане, нека да видим в това и положителното- ще има две торти. Но все пак няма да отминем 6 юни -ще подготвим за колегите от цялата страна един онлайн вариант на тържество. Ще се възползваме от съвременните технологии и макар и виртуално- пак ще сме заедно, пак ще се поздравим, пак ще имаме гости!

 


 

Коментари