Публикация

Още една клиника на ВМА с европейско лице

Още една клиника на ВМА с европейско лице

И Клиника „Функционална диагностика на нервната система” влезе в своя нов дом.
Създадена по европейски модел – вече приема своите пациенти на 11 етаж в централната сграда на болницата напълно реновирана.


Екипът от висококвалифицирани специалисти, ръководен от проф. Екатерина Титянова, д.м., д.м.н., подпомага интердисциплинарната дейност на ВМА чрез обезпечаване на диагностични, терапевтични, експертни, научно-изследователски и учебни дейности в областта на неврологията и свързаните с нея други области на медицината.

В клиниката се прилагат високотехнологични изследвания на нервната система и нови лечебни подходи

при различни заболявания. Интердисциплинарна експертна група работи по най-новите стандарти за реваскуларизация при остър исхемичен мозъчен инсулт и екстракраниална каротидна патология.


Със средства по иновативен проект по конкурс на Българския лекарски съюз е закупено

модерно оборудване

за нова функционална лаборатория за изследване на ортостатичния толеранс под ръководството на проф. Титянова.


Подобрените битови условия са в унисон с цялостната концепция на ръководството на Академията за превръщането й в модерна и високотехнологична болна, предлагащи най-съвременни методи за диагностика и лечение.


В новата клиника са обособени и

специални места за краткосрочен престой на пациенти по амбулаторни процедури, неврологични консултации

и високоспециализирани изследвания с направления по НЗОК.

Коментари