Публикация

МЗ кандидатства за 147 млн. лева за обновяване на болници

Министерството на здравеопазването е депозирало в управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2014” Средносрочна рамкова инвестиционна програма и 6 проекта, двойно повече от изискваните, съобщиха от ведомството.


То кандидатства за финансиране по мярка BG61PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” на оперативна програма „Регионално развитие”. 

Приоритетните области, които се подкрепят от програмата, са насочени към подобряването на качеството и достъпа до ранната диагностика и лечение на онкологичните заболявания и деинституционализация на домовете за медико-социални грижи за деца до 3 години.

Според ведомството чрез предварително публикуване за обществено обсъждане на техническите параметри за апаратура е била осигурена прозрачност на процеса на подготовка на техническите спецификации на медицинската апаратура и оборудване, които са част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма, с която МЗ кандидатства за финансиране.

В резултат на тази публичност са постъпили 25 становища, мнения и коментари, които експертните групи детайлно са обсъдили и са включили в проектопредложенията.

Ръководството на здравното министерство изказва благодарност за получените конструктивни предложения по публикуваните предварително за обществено обсъждане проектни таблици на оборудване, които са били обсъдени от трите работни групи за изготвяне на спецификации за апаратура за ранна диагностика на онкологични заболявания, лъчетерапевтична апаратура и лабораторни комбайни. 

Предвижда се обществените поръчки по програмата да бъдат обявени в първото тримесечие на следващата година.  

Изпълнението на проектите ще бъде с продължителност 24 месеца и ще започне непосредствено след подписването на договорите с МЗ. 

Средносрочната рамкова инвестиционна програма е на обща стойност 147 милиона лева. С нея се представят и проекти за медицинско оборудване и строително-ремонтни дейности в 13 болници. 

На 30 септември са били представени проектните предложения на 6 болници:
- Специализирана болница за активно лечение по онкология, София;
- Университетска болница „Свети Георги”, Пловдив;
- МБАЛ-Русе;
 - Многопрофилна болница „Д-р Стефан Черкезов”, Велико Търново;
- Университетска болница „Д-р Георги Странски”, Плевен;
- Многопрофилна болница „Д-р Стамен Илиев”, Монтана.
Предстои да бъдат подготвени проектите на девет домовете за медико-социални грижи за деца и на следните болници:
- Университетска болница „Александровска”, София;
- Университетска болница „Света Марина”, Варна;
- МБАЛ-Бургас;
- МБАЛ-Благоевград;
- Многопрофилна болница „Д-р Братан Шукеров”, Смолян;
- МБАЛ-Търговище;
- Многопрофилна болница „Д-р Атанас Дафовски”, Кърджали.

Следващият етап от процеса на подобряване на здравеопазването в България чрез използване на инвестиции от ОП „Регионално развитие” са дейностите, насочени към общинските болници, уточнява здравното министерство.

Коментари