Публикация

Уникална за България операция извършиха в „Токуда“

Уникална за България операция извършиха в „Токуда“

Пациентка с рак на яйчника и висока степен на затлъстяване беше оперирана в Болница Токуда напълно лапароскопски с комбинирано пълно отстраняване на матката, яйчниците и големия оментум.


Уникалната за България операция, която обичайно се извършва отворено и отнема дълго време за възстановяване, беше осъществена от д-р Лъчезар Танчев и доц. Веселин Маринов.

Пациентката е с четвърта степен на затлъстяване и страда от придружаващи заболявания

на сърдечносъдовата система и опорно-двигателния апарат, когато се установява, че има кистозна формация на яйчника.


Образуванието нараства с умерени темпове в продължение на няколко месеца при туморни маркери в границите на нормалните стойности. След консултация с д-р Лъчезар Танчев, гинекологичен хирург в Отделението по обща и онкологична гинекология, тазова хирургия и акушерство в Болница Токуда, е взето решение за лапароскопска „безкръвна” хирургия за отстраняване на формацията.


Методът е за предпочитане поради повишения риск от придружаващите заболявания и наднорменото тегло на пациентката. В хода на операцията резултатът от експресната хистологична оценка е карцином на яйчника.


В този случай освен премахване на яйчника, е показано и премахване матката и на мастната „престилка” (оментума) под стомаха. Към екипа е привлечен доц. Веселин Маринов, началник Минималноинвазивна и лапароскопска хирургия към Клиниката по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, който се включва при отстраняването на оментума.


Тъй като пациентката се оказва с допълнителни сраствания от предишно отстраняване на жлъчката с отворена операция, интервенцията изисква допълнителни умения, за да бъде осъществена „безкръвно”. Оментумът е отстранен радикално, както и матката с яйчника, изцяло лапароскопски, в рамките на една операция. По време на интервенцията не се налага преливане на кръв и белтъчни продукти.


Радикалното премахване на матката с яйчниците и отстраняването на големия оментум са рутинни интервенции, извършвани чрез отворена хирургия. Няма публикувани данни за извършването на такава операция по лапароскопски „безкръвен” път до момента в България в този обем при гинекологична патология. Допълнително предизвикателство пред екипа бяха и индивидуални особености при пациентката (висок ИТМ и предшестваща хирургия). Добрата колаборация между хирурзите от различни специалности в Болница Токуда дава възможност да се извършват такива комбинирани операции с всички предимства на минимално инвазивните техники.

Пациентката се възстановява успешно без усложнения

в рамките на нормалното време за една минимално инвазивна операция. Крайният хистологичен резултат е благоприятен - злокачественият процес е локализиран само в единия яйчник и няма разсейки.

Благодарение на високоспециализирания мултидисциплинарен и подготвен екип, операцията е осъществена успешно и качествено

като спестява на пациентката дълъг възстановителен период и болничен престой, свързан с допълнителни рискове.


Екипът, участвал в цялостното лечение, включва гинекологични специалисти в извънболничната помощ, хирургичен гинекологичен и коремен хирургичен екип, анестезиологичен екип, патоанатомичен екип.

 

Извършването на операцията по безкръвен лапароскопски начин се осъществява и е показано при малки размери на тумора и начална фаза на туморния процес. Въпреки това, от нея могат да се възползват и други пациентки с подобна патология, когато оценката на състоянието го позволява. Такива интервенции съчетават оптимална радикалност с минимална травма, спестяват от възстановителния период и намаляват следоперативния риск.

 

Коментари