Публикация

БФС: Липсва прозрачност в лекарствената политика

Министерството на здравеопазването провежда реформи в лекарствената политика без обществена дискусия.


Това посочва Българският фармацевтичен съюз, като изтъква, че от сайта на ведомството е научил за подготвяния проект за изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Законопроектът е изготвен и без участието на представители на съсловната организация, както и на Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването, който по силата на закона е консултативен обществен орган с правомощия да обсъжда и дава становища по основните насоки и приоритети в областта на фармацията и по проекти на нормативни актове, свързани с фармацията, отбелязва фармацевтичният съюз.

Освен това Министерският съвет е приел с решение от 29.07.2010г. План за изпълнение на мерки за оптимизация на държавната администрация. Повече от 50% от предложените от здравното министерство мерки се отнасят до режима за производство, внос и търговия с лекарствени продукти. Някои от мерките пряко касаят членството на магистър-фармацевтите в БФС, като от министерството не са счели за необходимо да представят тези мерки нито на съсловната организация, нито на Висшия съвет по фармация.

„Така, приемайки мерките, без яснота относно приложението им и без знание за позициите на съсловието, Министерският съвет е бил подведен.
Последното показва тревожно сходство с изготвената стратегия за реформа в здравеопазването, която не бе подложена на предварително обществено обсъждане.

По силата на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите Българският фармацевтичен съюз има законово правомощие да участва в изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на фармацията”, изтъква организацията и настоява
тези промени да се извършват по прозрачен начин.

Фармацевтичният съюз смята, че изготвеният законопроект, както и приетите от МС мерки, трябва да бъдат подложени на обществено обсъждане, да бъдат разгледани от Висшия съвет по фармация, а отговорните длъжностни лица да понесат своята отговорност за липсата на публичност в работата си, която е в нарушение на действащото законодателство.

Коментари