Публикация

Последни данни за участието на витамин С в желязната обмяна

Последни данни за участието на витамин С в желязната обмяна

Освен в абсорбцията на желязо в гастроинтестиналния тракт Витамин С има главна роля и в обмяната на желязо в организма. Важно за успешното лечение на желязодефицитната анемия е точното съотношение на желязо и витамин С в Сорбифер.

 

Последни данни за участието на витамин С в желязната обмяна във видеото на проф. Людмила Матева:

Коментари