Публикация

Ранната диагностика при белодробния рак е решаваща


Колкото по-рано се диагностицира и лекува белодробният рак ,толкова по-добро ще е качеството на живот на пациентите.

„За съжаление около 60-65% от пациентите в момента са в трети стадий, което прави резултатите от лечението крайно незадоволителни", съобщи проф. Димитър Калев по време на

Първата национална конференция „МОРЕ 2010". Конгресът събра на едно място над 200 лекари от осемте специалности, които се занимават с рака на белите дробове – фтизиатрия, нуклеарна медицина, лъчелечение и химиотерапия, белодробна хирургия и т.н.

Водещите специалистите ще изготвят „Национално ръководство за поведение при белодробен карцином". То ще включва и представя най-съвременните методи за диагностика, лечение и проследяване на тези пациенти. Ръководството ще се разпространява безплатно както сред пациентите, така и сред специалистите и личните лекари.

„Наложи се да съберем всички специалисти, за да изготвим тези стандарти за добра медицинска практика в тази област. Така няма да се препоръчват всевъзможни методи, а ще се намерят най-точните похвати за ефективно лечение, те ще бъдат събрани на едно място и всеки ще може бързо и лесно да получи пълната и най-точната и модерна  информация в тази медицинска дисциплина", обясни още проф. Калев.

Около 52-ма на 1000 души имат рак на белите дробове, като смъртността е висока, тъй като заболяването се открива сравнително късно. „По отношение на лечението сме в крак с всички новости. Друг е въпросът доколко държавата успява да го осигури на българските граждани", каза доц. Асен Дудов. По думите му у нас има много добре подготвени специалисти.

Коментари