Публикация

Цинарикс форте е с доказано въздействие върху липидния статус (ВИДЕО)

Цинарикс форте е с доказано въздействие върху липидния статус (ВИДЕО)

Първичната профилактика е сериозен акцент в предотвратяването на сърдечносъдовите заболявания. Според всички водещи кардиологични ръководства тактиката по отношение на LDL-холестерола е еднозначна: „Колкото по-ниско, толкова по-добре“.

Това особено се отнася за вторичната профилактика и високорисковите пациенти. Но тук клиничната практика често се сблъсква с развитата през последните години статинофобия, която е един субективен, но много важен фактор, и с един обективен фактор, какъвто е статиновата нетолерантност. А липсата на къмплайънс по отношение на медикаментозната корекция на лошия липиден профил е самостоятелен рисков фактор за сърдечносъдови събития. Не само при пациенти, които не толерират статини или не желаят да ги приемат по различни причини, решението е в лечение със съвременните нутрицептици.

 

Един от най-добре проучените в това отношение е Цинарикс форте. Какви са свойствата на това растително лекарство, вижте във видеопрезентацията на кардиолога проф. Иван Груев:

Коментари

д-р Анелия Цонзарова - кардиология Русе  Благодаря за информацията , звучи много добре , ще приложа Цинарикс форте в практиката си , дано цената да не е много висока , разбира се ще проуча допълнително това. Поздрави !

Благодаря Ви за тази дискусия, проф. Груев. Изключително полезна бе информацията за мен, тъй като имам пациента след тироидектомия по повод Са и съответно повишени нива на общ холестерол и в частност LDL. За съжаление не толерира статините, а приема на езетимиб обостри ГЕРБ, което ме остави без много варианти в лечението на дислипидемията и. Благодаря Ви, че ми дадохте още възможности!