Публикация

Проф. д-р ТАНЯ ТИМЕВА, д.м : Кои факти за COVID-19 са от полза за акушер-гинеколозите и репродуктивните специалисти

Проф. д-р ТАНЯ ТИМЕВА, д.м : Кои факти за COVID-19 са от полза за акушер-гинеколозите и репродуктивните специалисти

На база обстойното запознаване с данни, публикувани през последните месеци в научни издания, могат да се направят следните заключения:

 

•      Няма категорични данни, че SARS-CoV-2 вирусът засяга репродуктивната система и възпроизводството при жени и мъже, но вероятността за подобна увреда не може да бъде отхвърлена. 1-4

•      Бременните жени са по-предразположени към COVID-19 инфекция 5-8 особено при наличие на хронични заболявания или усложнения при бременността.5

•      При бременност има по-голям риск от развитие на респираторни инфекции.5,6 Повишените нива на естроген и прогестерон водят до хиперемия на лигавицата, лекостепенно запушване и оток на ГДП. Нарушения в белодробната функция и развитие на хипоксемия, поради увеличен обем на матката, повишен стоеж на диафрагмата и ограничено разгъване на белите дробове.7

•      Вероятността за вертикална трансмисия на SARS-CoV-2 е малка 5, но не може да се отхвърли.9-11 При липса на вертикална трансмисия новородените могат да се заразят с вируса след раждане, чрез познатите пътища на трансмисия.12

•      Увеличават се случите на родоразрешение със sectio caesarea в условията на   COVID-19.13

•      COVID-19 може да доведе до повишен риск от фетален дистрес, преждевременно раждане и др.6,7,14,15

•      По данни на Chen и сътрудници SARS-CoV-2 не се изолира от кърма.16

•      UNICEF подкрепя кърменето при спазване на задължителни мерки, като се базира на ползите от него и на ниския риск за предаване на респираторни вируси чрез кърмата.17

 

Повече за проучванията на научни колективи, фактите и изводите от тях -  в следващото ВИДЕО на проф. д-р Таня Тимева, д.м

 

Видеото се публикува с подкрепата на Мерк България и е предназначено само за медицински специалисти.

Съдържанието на материала е непромоционално и има образователна и информационна цел.

Ситуацията с COVID-19 пандемията е много динамична. Изложените данни са актуални към датата на публикуване на материала. Видеото няма за цел да призовава медицинските специалисти да следват конкретно терапевтично поведение.

 

BG/NONF/0520/0009b

 

Източници:
1. Zou X, et al. Front Med. 2020 Mar 12.
2. Reis FM, et al. Fertil Steril. 2011 Jan;95(1):176-81.
3. Qin S, et al. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2013 Jul 2;93(25):1989-92.
4. Qi Lihua, et al. Basic & Clinical Medicine, 2007, 27(1): 40-43.
5. Qiao J. Lancet. 2020 Mar 7;395(10226):760-762.
6. Yu nan, et al. Progress in Obstetrics and Gynecology. 2020, 03: 1-8.
7. Pu Jie, Liu Xinghui. Chin J Obstet Gyneco. 2020, 55(3): E005.
8. Hong Liu et al. – Journal of Reproductive Immunology 139 (2020) 103122.
9. Wang L, et al. Ann Transl Med. 2020 Feb;8(3):47
10. Alzamora MC et al.–Am J Perinatol; pubished online 18.04.2020; https://doi.org/10.1055/s-0040-1710050.
11. Muldoon K. et al.-Journal of Clinical Virology 127 (2020) 104372
12. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/inpatient-obstetric-healthcare-guidance.html.
13. Tan Hu, et al. J Pract Obstet Gynecol, 2020, 36(02): 104-107
14. Liu Y, et al. J Infect. 2020 Mar 4
15. Zhu H, et al. Transl Pediatr. 2020 Feb;9(1):51-60
16. Chen H et al. – The Lancet; 395 (10226), 809-815, 2020 Mar 7
17. www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know

Коментари