Публикация

Пациенти против приемането на излишък по бюджета на НЗОК за 2011 г.

На заседание на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, проведено на 1 октомври, конфедерация „Защита на здравето” не е подкрепила проектобюджета на институцията за 2011 г.


Това съобщава пациентската организация, като уточнява, че е категорично против приемането на излишък в размер на 544 298 000 лева.

Организацията не е съгласна резервът от 130 млн. лева за непредвидени и неотложни разходи съгласно Закона за здравно осигуряване, който е в размер 5 % от здравно осигурителните приходи, отново да отиде във фискалния резерв.

„Изискваме средства от излишъка да бъдат пренасочени в първичната и специализираната извънболнична помощ. Изискваме част от парите за здраве да бъдат вложени в пакет от медицински дейности, включващи превенция, ранна профилактика, скрининги на отделните групи заболявания. Възможността за свободен достъп до специализирана помощ ще намали рехоспитализациите и от своя страна ще даде възможност за ранна диагностика”, посочва КЗЗ.

Сдружението настоява повече средства от излишъка да отиват за дентална помощ, защото за 2011 г. предвидените средства отново са 91 млн. лева.

„Средствата за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни са с 27 млн. повече от 2010 г., но това не покрива напълно нуждите на някои групи заболявания, тъй като все още има болести, които имат непосилни нива на доплащане. Ще изискваме средствата за лекарства, медицински изделия и диетични храни да не са фиксирани като обща сума, а да са разбити в отделни пера, за да има яснота относно тяхното разходване”, категорични са от пациентската организация.

Според сдружението рискове за изпълнението на бюджета за 2011 г. на НЗОК носят и дължимите плащания на лечебните заведения за болнична помощ от март до юли.

„Хроничното недофинансиране на здравната системата води до нарушаването на правата на ползвателите на медицински услуги и ограничава достъпа до медицинска помощ, което от своя страна води до ненавременно диагностициране и рехоспилализации, изискващи много повече средства.

В момент на икономическа криза най-добрата инвестиция е здравето на нацията”, допълват от КЗЗ.

Коментари