Публикация

Хроничен риносинуит с носна полипоза

Хроничен риносинуит с носна полипоза

Хроничен риносинуит с назални полипи (CRSwNP) е важна клинична единица, диагностицирана от наличието на субективни и обективни доказателства за хронично синоназално възпаление. Симптомите включват предна или задна ринорея, назална конгестия, хипосмия и / или лицево налягане или болка, които продължават повече от 12 седмици. Носните полипи са възпалителни лезии, които проникват в носните дихателни пътища, обикновено са двустранни и произхождат от етмоидния синус. Мъжете са по-склонни да бъдат засегнати от жените, но досега няма специфични генетични или екологични фактори, свързани с развитието на това заболяване. CRSwNP често се свързва с астма и алергичен ринит, но клетъчните и молекулярните механизми, които допринасят за клиничните симптоми, не са напълно разбрани. Счита се, че дефектите в бариерата на синоназалните епителни клетки, повишената експозиция на патогенни и колонизирани бактерии и дисрегулирането на имунната система на гостоприемника играят важна роля в патогенезата на заболяването. Необходими са допълнителни проучвания за по-нататъшно проучване на клиничните и патофизиологичните характеристики на CRSwNP, така че да могат да се идентифицират биомаркери и да се постигне нов напредък за подобряване на лечението и управлението на това заболяване.

Коментари