Публикация

Студенти по медицина с проект за насилието, основано на пола

Асоциацията на студентите по медицина в България, клон София (АСМБ-София), организира проект „Европейска младеж и насилието, основано на пола”, одобрен за финансиране от програма „Младежта в действие” на Европейската комисия на стойност 17 хил. евро.


Проектът ще представлява обучителен курс за 26 студенти по медицина от 9 европейски страни (Италия, Испания, Турция, Гърция, Латвия, Германия, Естония, Румъния и България) и ще се проведе от 5 до 10 октомври в хотел „Легенди” в София.

Основната цел на проекта е да се създаде платформа за среща, дискусия и сътрудничество за европейската младеж, заинтересована от проблемите на дискриминацията, основана на пола, хомофобията и насилието.

Ще бъдат разгледани измеренията на домашното насилие, неговите медицински и социални аспекти в отделните страни, възможностите за неговото разпознаване и адекватна помощ, които всеки бъдещ лекар би трябвало да притежава.

Младежите ще участват в тренинги за планиране на проекти и инициативи в областта на превенцията на дискриминацията и насилието. Всичко това ще стане с помощта на методите на неформалното образование и в условията на междукултурния диалог.

Това е втората по рода си инициатива след успешно реализирания през 2008 г. от АСМБ обучителен курс „Европейска младеж и репродуктивно здраве”, отново в рамките на програма „Младежта в действие”.

Коментари