Публикация

По европейски образец: Още една клиника на ВМА влезе в нов дом!

По европейски образец: Още една клиника на ВМА влезе в нов дом!

И Клиниката по гръдна хирургия влезе в своя нов дом. След продължилия няколко месеца ремонт специалистите вече могат да лекуват болните при перфектни условия и в уютна обстановка.

Клиниката, ръководена от проф. Деян Йорданов, е сред водещите в своята област в България

и работи по изискванията на добрата медицинска практика. Нейните специалисти са сред водещите в страната и заслужават да работят и да се развиват при съответните условия. От своя страна, пациентите ни заслужават първокласна грижа – затова и инвестициите в осъвременяването на базата ще продължат.


Поетапното обновление на клиниките във ВМА започна още през 2018 г., като в него бяха вложени изцяло собствени средства. Продължават ремонтните дейности и в други структурни звена не само в столичната болница, но и в периферните болници в страната.

Новите, модерни условия са в унисон с цялостната концепция за развитие на ВМА

и лечението на пациентите по най-модерните и научно базирани методики.

Коментари