Публикация

Създават нова болница в Сливен

Създават нова болница в Сливен

Министерският съвет одобри създаването на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация „Св. Лука“ в Сливен.

Тригодишният бизнес план за развитие

предвижда лечебното заведение да разполага със 100 легла за лечебна дейност по физикална и рехабилитационна медицина и 100 легла за продължително лечение по вътрешни болести, поясняват от кабинета.


Оценката на потребностите, изготвена от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ спрямо Националната здравна карта, идентифицира необходимост от допълнителни болнични легла по специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“, изразяваща се в недостиг към настоящия момент от 9 легла, а за продължително лечение — изразяваща се в недостиг от 75 легла.

Броят на леглата за продължително лечение в област Сливен

е едва около една трета от установените потребности за населението.


Отделно от това, заявеното в бизнес плана отделение без легла по физикална и рехабилитационна медицина, е с разкрити 30 места за краткотраен престой, не попада в обхвата на Националната здравна карта и за него не може да бъде извършена оценка на потребностите.


В рамките на процедурата е получено становище от НЗОК, според което е нецелесъобразно увеличаване на финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Сливен за заплащане на дейности, които се изпълняват от съществуващите лечебни заведения.

 

По тази причина Министерският съвет днес одобри създаването на болница „Св. Лука“ в Сливен, която да осъществява медицински дейности по медицинската специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“, както и продължително лечение по вътрешни болести, за които е установена потребност съгласно Националната здравна карта: вътрешни болести, кардиология, нервни болести, ревматология, изтъкват от правителствената информационна служба.

Коментари