Публикация

УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна се сдоби с нова апаратура за миниинвазивна хирургия

УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна се сдоби с нова апаратура за миниинвазивна хирургия

Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина” - Варна вече разполага с нова апаратура за миниинвазивна хирургия, осигурена от МУ-Варна.

Инвестицията е на стойност 583 000 лв.

Оборудването е на изключително високо технологично ниво като инструментариум и като торакоскопска апаратура.

Модерната технология е значима и дългоочаквана придобивка, защото това е цялото оборудване, необходимо, за да се направи следващата стъпка в развитието на кардиохирургията, а именно минимално инвазивната хирургия да позволява работа през малък разрез на гръдната стена

- обясни проф. д-р Пламен Панайотов, ръководител Клиника по кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна.

Миниинвазивните методи в кардиохирургията позволяват осъществяване на достъп през разрези от 8-9 см

за разлика от отворената кардиохирургия, при която на пациентите се правят разрези от около 20-25 см, за да се осигури достъп до цялата гръдна клетка на пациента.

Апаратурата за миниинвазивна хирургия осигурява комфорт на хирурзите с изключително добрата оптика

възможността да се ползват камерите на трансдюсерите, високата резолюция на мониторите, както и с камерата на челото на хирурга, която предава изображението от кухините, в които той работи. След извършена интервенция специалистите имат възможност да гледат записа от камерата, да анализират какво може да подобрят в техниката си и да направят своите изводи, как да ускорят процедурите, които извършват.

Получените изображения се предават на три монитора

– един за хирурга, друг за перфузиониста и трети за асистентите, специализантите или за студентите, които наблюдават. Изображенията се съхраняват в паметта на компютъра или на външно устройство за лесно проследяване на историята на пациента.

Ефектът върху пациентите е индиректен

Той се изразява в по-кратките срокове на възстановяване, но новата техника не съкращава работата на лекарите. Миниинвазивната хирургия изисква много по-сериозно натоварване, по-голяма концентрация на целия екип, тъй като се работи през достъп от 8-10 см и асистентът може да разчита единствено на това, което вижда на монитора.


Проф. Панайотов уточнява, че

екипът от хирурзи на Клиниката по кардиохирургия е преминал поетапно обучение в чужбина

и е подготвен за въвеждане на минималноинвазивен подход в ежедневната си практика. Той планира до няколко години в клиниката да се премине изцяло към миниинвазивни операции на митрална и трикуспидална клапа. Това ще са новите процедури в широкото портфолио на клиниката, която тази година чества 15 години от създаването си.

Коментари