Публикация

Проф. Красимир Иванов е предложен за орден „Св. св. Кирил и Методий“ - огърлие

Проф. Красимир Иванов е предложен за орден „Св. св. Кирил и Методий“ - огърлие

Министерският съвет предлага на президента да издаде указ за награждаване на проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н., с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие, за значимия му принос в областта на медицинската наука и образование в България.
Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Проф. Красимир Иванов е роден през 1960 г. във Варна

През 1986 г. завършва медицина във Висшия медицински институт във Варна, след това специализира „Хирургия“, „Онкология“, както и „Управление на здравеопазването“.


Последователно придобива научните степени „доктор“, „доктор на медицинските науки“. От 2004 до 2012 г. е ръководител на Катедрата по обща и оперативна хирургия към Медицински университет - Варна.

През 2012 г. е избран за ректор на Медицинския университет във Варна, а през 2016 г. е преизбран на поста

През този период е отчетено увеличаването на броя на чуждестранните студенти с англоезично обучение, създаването на филиали на университета, разширяването на международния профил на университета, създадените контакти и партньорства с различни институции, както и заетото водещо място от висшето училище по участие в многобройни научни проекти и др.


Успешно изпълнява и функциите на директор на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна между 2001 г. и 2010 г., като за съответния период е постигнато модернизирането на университетския болничен комплекс и ангажирането на квалифицирани медицински специалисти.

Проф. Иванов има принос за разкриването на първия в страната университетски медико-дентален център

първия в Източна България Център по трансплационна медицина и клетъчна терапия, създава първата у нас университетска телевизия и др.

Проф. Иванов е практикуващ хирург-онколог с над 25 години стаж, преподавател по коремна хирургия

Избиран е и за национален консултант по хирургия към министъра на здравеопазването.


Той е главен редактор на специализирани медицински списания, член на редакционни колегии на списания, член на родни и чуждестранни научни дружества. Съставител е на над 350 публикации, има участия в изготвянето на учебници и ръководства в областта на хирургията.


За своята активна и ефективна дейност е удостояван с множество награди и призове за професионално развитие и постижения.

 

Коментари

SRAM !!!

Професор Красимир Иванов наистина заслужава признание . Велик човек и професионалист от най-високо ниво!