Публикация

Близо 20 млн. лв. са получили работещите на първа линия

Близо 20 млн. лв. са получили работещите на първа линия

От март досега общо 19 532 822,99 лв. са изплатени на служители в болниците, регионалните здравни инспекции, центровете за спешна помощ, Националния център по заразни и паразитни болести и медико-диагностични лаборатории.
Това информира Министерството на здравеопазването.


Средствата са по линия на проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020 г.

Справка на плащанията по месеци

За март - 5 302 860,67 лв.:

 • на 37 лечебни заведения, за 1 718 служители – 2 556 196, 17 лв.;
 • на РЗИ, за 651 служители – 961 833,82 лв.;
 • на ЦСМП, за 1 181 служители – 1 738 076,18 лв.;
 • на Националния център по заразни и паразитни болести, за 28 служители – 41 595,38 лв.;
 • На една медико-диагностична лаборатория, за четирима служители – 5 159,12 лв.

За април - 8 509 772,53 лв.:

 • на 64 лечебни заведения, за 3 748 служители – 5 592 564,12 лв.;
 • на ЦСМП, за 1 943 служители – 2 814 055,07 лв.;
 • на Националния център по заразни и паразитни болести – 37 070 лв. за 26 служители;
 • на 3 медико-диагностични лаборатории, за 42 служители – 63 149,20 лв.

Министерството обръща внимание, че

през април не са изплатени възнаграждения в регионалните здравни инспекции

тъй като работещите там са държавни служители и по закон допълнителни възнаграждения могат да се получават само за тримесечие – в определени месеци, а именно – за първо тримесечие на годината - през април, за второто - през юли, и т.н. Това означава, че допълнителните възнаграждения в РЗИ за април, май и юни се начисляват текущо и ще бъдат изплатени през юли.


За май - 5 720 189,79 лв.:

 • на 73 лечебни заведения – 5 706 399,70 лв. за 4 090 служители;
 • на две медико-диагностични лаборатории, за 10 служители – 13 790,09 лв.

След получаване на информацията за реално извършената дейност от ЦСМП и НЦЗПБ за май ще бъдат възстановени направените разходи за изплащане на допълнителни възнаграждения в структурите.

 

През април и май като допустима целева група

по проекта бяха включени и назначените по трудов договор към общините здравни медиатори

По тази линия са сключени договори със 108 общини. След отчитане на извършената от медиаторите дейност, на общините ще бъдат възстановени направените разходи – в размер на брутно 610 лв. на месец за възнаграждение на медиатор.


Министерството на здравеопазването информира, че в случай на подаден сигнал от служител за неполучено допълнително възнаграждение по проекта, ведомството извършва незабавна проверка.

Коментари

Анонимен
19 юни 2020 16:36

Лъжа и измама. В МБАЛ Добрич никой от Спешно отделение или Бърза помощ нищо не е получил, освен един -двама, да замажат положението.

CredoMedia: in focus
23 юни 2020 14:32

Ако това, което казвате е вярно, какво Ви мотивира да скриете името си? 

И това е много според вас, така ли?

CredoMedia: in focus
23 юни 2020 14:34

Драги д-р Зафиров, никакви парични суми не могат и не биха компенсирали труда и риска на лекарите, работещи с пациенти с коронавирус. Това е ясно. Въпросът е обещаното да бъде изпълнено.