Публикация

Катарактата е водеща причина за слепота и инвалидност при очните болести

Има позитивна тенденция към намаляване на инвалидността от очни заболявания през последните години. Това е резултат от високата квалификация на българските офталмолози и стремежа им да въвеждат най-съвременни технологии и медикаменти.


Институциите обаче все още са длъжници – както по отношение на профилактиката и ранната диагностика, така на достъпа до лечение.
Това каза доц. Руска Христова - началник на Клиниката по офталмология в болница „Царица Йоанна - ИСУЛ”.

Катарактата /вътрешно перде/ е на първо място сред основните причини за слепота и инвалидност от очни заболявания  - от  49 хиляди очни операции у нас годишно 25 хиляди са за катаракта.

На второ място е глаукомата - въпреки съвременните методи и медикаменти, които се прилагат и у нас.

Третото най-разпространено очно заболяване е макулната дегенерация – тя се развива при хората над 60 год. и у нас, както и в целия свят, е основната причина за слепота в тази възрастова група.

Доц. Анета Мишева, заместник-председател на Българското дружество по офталмология, постави въпроса за ограничения достъп до лечение на пациентите с макулна дегенерация, заболяване, което води до трайна загуба на зрението. Здравната каса не заплаща нито изследванията, нито медикаментите, които възлизат на няколко хиляди лева.

При глаукомата особено важно е ранното откриване -  при това заболяване профилактика не е възможна, тъй като причините са генетични, подчерта доц. Наталия Петкова  - председател на Българската асоциация по глаукома и член на борда на Европейската  асоциация. Доц. Петкова изрази надежда, че реимбурсацията на лекарствата за глаукома ще бъде преразгледана. Според последната промяна в позитивния списък, тя бе намалена до 50%.

Коментари