Публикация

Какво може да се прави при  липсата на специфично лечение и ваксина за профилактика при Covid-19?

Какво може да се прави при  липсата на специфично лечение и ваксина за профилактика при Covid-19?

                                              

                                                                           

Медицинската наука  и практика имат полезен ход да търсят възможности за повлияване на някои звена от известните към момента от патогенезата на това заболяване .Целта е да може да се намалят тежките усложнения, риска от фатален край при средно и тежко болните и се даде възможност от време организмът  да поеме самозащитата си. От патогенетични процеси, фактори, явления и зависимости в условията на развитие на сепсис е установено, че те са общи независимо дали развитието на сепсиса е причинен от бактериален или  вирусен причинител. Обединяващият рисков фактор е инфламазомата. /Nature Sci Reports 2016/ Инфламазомата активира дори епителните  клетки, което води до  сигнали за възпаление и клетъчна смърт „За разлика от апоптозата настъпва т.н.пироптоза /разпукване на клетките/ с експлозивно изливане в организма на  ензими , цитокини и др.в животозастрашаващи концентрации .

Съвременната медицина има възможности да въздейства в различна степен  на известните  досега звена в патогенезата  при Covid-19..Акцентът следва  сега да е върху:1.Сепсис /Виремия / 2. Патологично активирана коагулация.3.Инфламазомата  4.Цитокинова буря .                             

Предложихме на 08.04.2020г до редакцията на „Здравен навигатор” , статията  „Интензивна терапия при Ковид-19”.Публикувана е на 29.04.2020г*/Международен ден на ИМУНОЛОГИЯТА и ИМУНОЛОГА / .Това е  една възможност за провеждане  на интензивна, тристепенна апаратурта екстракорпорална пурификация с детоксикация.Предвижда се да се прилагат при всеки  конкретния случай индивидуално и според динамиката на процесите, а  не само клиничната картина.Така могат да се очакват следните терапевтични ефекти:                                                                                                  

1.Намаляване с около и над 50% вирусното натоварване на организма..    

2. Понижаване  рисковите нива на цитокини, инфламазомата и  токсичните  ефекти на различни метаболитни продукти.                                                             

3.Стабилизиране плазмените фактори с понижение риска от повишената  тромбоцитна агрегация и др. .                                                                                  

4.Неизползван шанс  за средно и тежко болните да не стигат до фатален край. .

Клиничен случай:

 Преди около 20 години бе прието предложението ни за приложение за първи път в света на апаратурна „Екстракорпорална карбосорбция” при пациент на 19 г  от ВМА с тежък хроничен животозастрашаващ  сепсис, резистентен към същестуващите тогава антибиотици.След две процедури съчетани с Имуновенин и Антистафилококов гамаглобулин ,настъпи бързо  подобряване на общото състояние на болния  и след  около 1 месец бе изписан клинично здрав..           

През месец март 2020г учени от БАН доказаха ,че активен въглен получен от черупки на кайсии задържа вирусни частици с големина на Covid-19 и дори по-малки.По стечение на случайност, фирмените филтри за «Екстракорпорална карбосорбция» се правят със същия въглен.                                                         

Така възникна у нас идеята за настоящото предложение за апробиране и внедряване  на  триетапен апаратурен пурификационен метод  за намаляване вирусното натоварване на организма, от което зависи  изхода от болестта:                                             

 

1. „Екстракорпорална карбосорбция” .                                                                               

 

2.КЛАСИЧЕСКА ЦЕНТРОФУЖНА ПЛАЗМАФЕРЕЗА  С  ПЛАЗМАОБМЕН . ОТДЕЛЯ СЕ  1/ЕДИН / ЛИТЪР ПЛАЗМА, НА 1 /ЕДНА /ПРОЦЕДУРА ,ИЗХВЪРЛЯ СЕ И СЕ ЗАМЕНЯ ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН С ПЛАЗМА ОТ ЗДРАВ ДОНОР РЕКОНВАЛЕСЦЕНТЕН  от   Covid-19. С приложение на  този терапевтичен  подход следва да се очаква :                                                                              

1. Отстраняване значимо количество от вируса Covid-19 и вирусното натоварване на организма.                                                                                              

2. Намаляване    ИНФЛАМАЗОМАТА, ОПРЕДЕЛЯЩА ТЕЖЕСТТА И ИЗХОДА ОТ  БОЛЕСТНИЯ ПРОЦЕС.                                                                                                            

3.Подобрение  общото състояние , понижаване риска от тежки усложнения с фатален край.                                                                                    

4..Намаляване проинфламаторните фактори в кръвта.                       

5.Нормализиране на нарушените плазмени фактори на кръвосъсирване .

6.Обща детоксикация на организма 

Пояснение: Ако в болницата няма апарат за плазмафереза по време на транспортирането на  болния км болница  където има такава апаратура и  да не се губи време да се започне да се прелива бавно прясно замразена съвместима плазма /темперирана към температурата на тялото/

Известни са основно два вида плазмафереза:1.Класическа центрофужна плазмафереза. Тя е подходяща за лечение на средно и тежко болните с Covid-19 където е нужно да се елиминира голямо количество плазма/минимум 1 литър на процедура /.  С оглед тежестта и скоростта на развитие на болестния процес класическата центрофужна плазмафереза  ще се окаже оптимален  вариант за приложение при  болните  с Covid-.2.Плазмафереза с плазмени мембранни филтри. Мембранната плазмафереза е подходяща както  за производствени цели за получаване на плазма в малки обеми до /300-500 мл/ от здрави донори , така и за подобряване метаболизма, детоксикация, при автоимунни, ендокринни и други патологии .При болните с Каовид-19 ,поради високия риск от съдови инциденти, повишена тромбоцитна агрегация и др., малките обеми плазма, които се получават с плазмените филтри и по-големия риск от запушването им, едва ли ще се окажат подходящи при болни с данни за виремия с Ковид-19. При болен със злокачествено хематологично заболяване/ с много високи стойности на Д-димер/ е приложена преди няколко години афереза с мембранен филтър  и се е получило запушване на първия филтър .Наложило  се е да се проведе афераза с  втори филтър .

3. «Селективна хемабсорбция на цитокини« За овладяване на «цитокиновата буря» в комплекса на цялостната терапия следва да се има готовност за приложение  на апаратурна «Селективна хемабсорбция на цитокини«  с приложение на фирмени филтри  и апаратура. Установено е  е, че 7/седем / дни преди настъпване на «цитокиновата буря» рязко се покачват стойностите на Т-цитотоксичните клетки.Това е достатъчно време за да може в значителна   степен да се овладее и се предотврати животозастрашаващото състояние ако се приложат описаните  апаратурни методологични подходи при индивидуализиран начин и последователност.Методите не са изключително сложни, но изискват подготвени кадри с висока квалификация, висока степен на организация и обособяване на специализиран «Сектор за апаратурна екстракорпорална пурификация» дори  и да е само  на функционален принцип.

Фаталният край би могъл да стане изключение ако се промени парадигмата  за терапия на средно  и тежко болните с Ковид-19 вкл.,ако се  апробира  и   внедри тристъпалния апаратурен подход.Дали ще се  включи в цялостната комплексна терапия при тях  ще покаже най-близкото бъдеще, а защо не и още тази година ?  

За предложението ни за патогенетична терапия, чрез апробиране и въвеждане  на апаратурен тристъпален комплекс, пледираме в медиите и пред отговорните държавните институции от края на мес.Март и началото на мес.Април. 2020г .При тази пандемия, професионалният  подход и хуманизма следва и очакваме да надделеят над всякакви други съображения и интереси. България все  още има неизползван шанс да стане  първата страна в света където смъртността  при болните с Covid-19 се прогнозира да намалее с около 50% ! Ще пропилеем ли този шанс ? Очакваме  отговор  от отговорните институции .До втората  вълна на пандемията или втория "пик" има 5-6 месеца.Време,което следва  активно да използваме за подготовка и  без отлагане да се  апробират и въведе в практиката  тристъпалния апаратурен комплекс. На  Премиера на Р.България Г-н Бойко Борисов сме писали , докладван ли му е проблема?  

Коментари

Прекалено сложна и вероятно скъпа процедура на практика недостъпна за по-големия брой здравни заведения!

Уважаеми Доц.Радев,                                                                                                            Знаете ,че почти всяко ново изглежда  недостъпно.Описаните технологии са отдавна известни в различни области на медицината от няколко десетилетия .Техническото им  изпълнение  не е  много сложно, но изисква подготвен висококвалифициран персонал в специализиран интензивен сектор за апаратурна пурификация и изключителна организация. Вие  сте прав в това,че държавата реално сега има "нулева" готовност ,но при желание  може да се създадат  за 3-4 месеца няколко специлизирани центрове в страната.Тази терапия е предназначена за средно  и тежко болните, които по статистика у нас никога  не са надхвърлили 50-60 болни. Задачата е болните да не достигат  до апаратурно командно дишане където смъртността е между 70-88 %  !Терапията е преднаначена  да може да намали смъртността до степен да стане  изключение. Сега този проблем стои пред медицината  и  поради това ,че страната ни  е на трето място по смъртност.По отношение на цената ,след първоначалната инвестиция на държавата за апаратурата за около 300 000-400 000 евро за  3-4 специалирани интензивни структури в страната има   перспективи терапията за спасението живота на един болен човек от или с COVID-19 , едва ли ще е повече от 10 000 евро. Ще се оспори ли правото за живот на един  човек да струва по-евтино от цената на един расов кон?                                                                                                                                                                                                                      С Уважение Доц.В.Манев