Публикация

Още по-висок клас лечение в белодробната клиника на ВМА

Още по-висок клас лечение в белодробната клиника на ВМА

Нови апарати за неинвазивна вентилация в помощ на специалистите при лечението на пациенти в Клиниката по белодробни болести.

Неинвазивната вентилация е метод за лечение на пациенти с три основни типа дихателни нарушения

- хронични обструктивни болести с хиперкапнея (повишено налягане на въглеродния двуокис в кръвта), синдром на затлъстяване с хиповентилация и рестриктивни белодробни нарушения, например при пациенти с мускуло-скелетни болести, поясни доц. Милена Енчева, ръководител на клиниката.

Хора с първите два типа нарушения са чести наши пациенти. Без прилагане на неинвазивна вентилация дихателната недостатъчност при тях бързо декомпенсира до степен, налагаща лечение в интензивно отделение. През последните години този метод стана рутинна част от лечението на пациентите с дихателна недостатъчност при съответни показания и благодарение на неговото приложение все по-малко пациенти се насочват към Клиниката по интензивна терапия за интубация с инвазивна вентилация, изтъкна още специалистът.

Грижите и престоят в клиниката са по-големи, изисква се по-добра квалификация на персонала

повече време и внимание, но резултатите си заслужават, категорична е доц. Енчева.

 

От скоро Клиниката по белодробни болести на ВМА разполага с два нови апарата за неинвазивна вентилация. Те са „по-висок клас“ от досегашните, предлагат по-голям избор на режими и фини настройки, които включват възможност за вентилация на пациенти с трахеотомия и дори инвазивна вентилация. Част от предимствата на новите апарати са батериите, които позволяват транспортиране на пациентите или работа при спиране на електрозахранването.

 

Коментари