Публикация

Рак на белия дроб – какво трябва да знаем?

Рак на белия дроб – какво трябва да знаем?

Белодробният карцином е втората водеща причина за смъртността в световен мащаб. Той взема повече жертви, отколкото ракът на гърдата, на простатата и на дебелото черво, взети заедно.

Заболеваемостта все повече се увеличава

У нас всяка година се установяват 4250 нови случая на рак на белия дроб, 3260 от които са при мъжете.


Смята се, че 92% от случаите на белодробен рак, трахеята и бронхите се дължат на тютюнопушене. A по данни на СЗО в България пуши близо 40% от населението.

Белодробният карцином остава сред най-смъртоносните видове рак

Процентът на преживяемост не е обнадеждаващ и варира значително: в страните от Западния свят петгодишната преживяемост е средно 15%.

Заболяването е изключително коварно, първоначално симптомите са неспецифични

Рак на белия дроб - симптоми

 

С цел навременна диагностика трябва да се търси специализирана помощ при:

 

  • Болка в гръдния кош;
  • продължителна кашлица (над 8 дни);
  • чести и неподдаващи се на лечение респираторни състояния - бронхити, бронхопневмонии и други.

За съжаление 

в повечето случаи болестта се диагностицира късно, когато е достигнала напреднал стадий

(IIIB/IV). Това от своя страна, възпрепятства възможностите за лечение. Късното диагностициране е причина за високата смъртност в Европа, като 80% от тези пациенти умират в рамките на една година след диагнозата.


За по-добра прогноза на лечение на рака на белия дроб е ключово:

 

  • да се намали времето между консултацията в първичната помощ и началото на лечението;
  • да бъде повишена осведомеността сред обществеността за разпознаване на симптомите на заболяването;
  • да се усъвършенстват програмите за скрининг сред рисковите групи.

Преживяемостта при рак на белия дроб e свързана с шанса диагнозата да се постави възможно най-рано.

 

Рак на белия дроб - преживяемост

Европейските препоръки за терапия

на карцинома на белия дроб подкрепят индивидуализираното лечение.

 

 

Референции:


1. World Health Organization (WHO). Cancer Fact Sheet. 12 Sept 2018.   https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer.  Accessed 18 Dec 2018.

2. Stewart BE, Wild CP, eds.  World Cancer Report 2014.  International Agency for Research on Cancer, Lyon, 2014. https://www.who.int/cancer/publications/WRC_2014/en/.  Accessed 18 Dec 2018.

3. Global Burden of Disease.  2015 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet, 2016. 388(10053). pp. 1659-1724.

4. WHO.  Cancer Fact Sheet.

5. World Cancer Research Fund and American Cancer Society. https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/lung-cancer-statistics. Accessed 21 May 2019.

6. World Cancer Research Fund and American Cancer Society. https://www.wcrf.org/dietandcancer/lung-cancer. Accessed 21 May 2019.

7. Source: OHE IHE, 2016, Globocan 2019, GBD, 2017

8. World Cancer Research Fund and American Cancer Society. https://www.wcrf.org/dietandcancer/lung-cancer. Accessed 21 May 2019.

9. Ou SH, Ziogas A, Zell JA.  Prognostic factors for survival in extensive stage small cell lung cancer (ED-SCLC):  the importance of smoking history, socioeconomic and marital statuses, and ethnicity. J Thorac Oncol, 2009. 4, pp. 37-43

10. World Cancer Research Fund and American Cancer Society. https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/lung-cancer-statistics. Accessed 21 May 2019.

11. World Cancer Research Fund and American Cancer Society. https://www.wcrf.org/dietandcancer/lung-cancer. Accessed 21 May 2019.

12. World Cancer Research Fund and American Cancer Society. Globocan rankings for lung cancer.

13. https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/lung-cancer-statistics. Accessed 21 May 2019.

14. IHME, Global Burden of Disease Study, 2017.  http://ghdx.healthdata.org/gbd-2017. Accessed 12 Dec 2018.

15. WHO. Tobacco Fact Sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco. 9 March 2018. Accessed 22 May 2019.

16. WHO. Tobacco Fact Sheet.

17. Taghizadeh N, Vonk JM, Boezen HM. Lifetime smoking history and cause-specific mortality in a cohort study with 43 years of follow-up. PLoS ONE. 11(4):e0153310.doi.10.137/journal.pone.0153310. 7 April 2016. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0153310. Accessed 17 May 2019.

18. Yanbaeva DG, Dentener MA, Creutzberg EC, Wesseling G, Wouters EF. Systemic effects of smoking. Chest 2007; 131:1557–1566. PMID: 17494805. https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(15)31630-5/fulltext. Accessed 17 May 2019.

19. World Cancer Research Fund and American Institute for Cancer Research. https://www.wcrf.org/dietandcancer/lung-cancer. Accessed 20 May 2019.

20. Jarvis A et al. A study on liability and the health costs of smoking. London:DG SANCO of the European Commission. http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/tobacco_liability_final_en.pdf.  Accessed 10 March 2017.

21.  Warren GW, Cummings KM.  Tobacco and lung cancer:  risks, trends and outcomes in patients with cancer.  Am Soc Clinical Oncology Educational Book, 2013.  pp. 359-64.

22. Sorce: WHO tobacco trend report, accessed at http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/402777/Tobacco-Trends-Report-ENG-WEB.pdf?ua=1

23. Source: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/402777/Tobacco-Trends-Report-ENG-WEB.pdf?ua=1

24. Schmidt-Hansen M, Berendse S, Hamilton W, Baldwin DR.  Lung cancer in symptomatic patients presenting in primary care:  a systematic review of risk prediction tools.  Br J of General Practice, 2017. 67(659). pp. e396-e404.

25. Shim J, Brindle L, Simon M, George S.   A systematic review of symptomatic diagnosis of lung cancer.  Family Practice, 2014. 31(2).  pp. 137-148.

26. Sharp L, Timmons A. The financial impact of a cancer diagnosis. National Cancer Registry; 2010.

27. Shafey O, Dolwick S, Guindon GE (eds.).  Tobacco Control Country Profiles, Second edition, 2003.  Twelfth World Conference on Tobacco or Health.  American Cancer Society, WHO and International Union Against Cancer.  p. 7.

28. WHO. Tobacco Fact Sheet, 9 Mar 2018.  https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tobacco.   Accessed 19 Dec 2018.

WHO EURO. Tobacco data and statistics. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/data-and-statistics. Accessed 17 May 2019. 

29. WHO EURO. Tobacco data and statistics. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/data-and-statistics. Accessed 17 May 2019. 

30. Autier, P, Macacu A, Koechlin A, et al. Comparative analysis of results of randomised trials on LDCT lung cancer screening. European J of Cancer, 2017. 72: p. S177.

31. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Guideline, No. 12.  National Collaborating Centre for Cancer (UK).  NICE, London.  June 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK328441/#ch7.s1.  Accessed 13 Dec 2018

Коментари