Публикация

Позиция на СЛК относно изискването за PCR тест при хоспитализация

Позиция на СЛК относно изискването за PCR тест при хоспитализация

До

УС на БЛС

 

До

РЛК на БЛС


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Управителният съвет на Столичната лекарска колегия подкрепя изцяло позицията на Управителния съвет на БЛС относно изискването за PCR тест при хоспитализации на пациенти.


УС на СЛК призовава Министерството на здравеопазването и Надзорния съвет на НЗОК за започване на преговори за

Анекс към НРД 2020-2022 за планиране на допълнителни разходи в бюджета на НЗОК за 2020 г. за заплащане на PCR тестове

с цел да бъдат запазени здравето и живота на пациентите и медиците.

Коментари