Публикация

Кои са изследванията при ухапване от кърлеж?

Кои са изследванията при ухапване от кърлеж?

С хубавото време и разходките сред природата се увеличават и случаите на ухапвания от кърлежи. Някои от тях са преносители на заболявания като: Лаймска болест, Марсилска треска,  Кримска-конго хеморагична треска и Ку-треска. Затова след среща с кърлеж,  задължително трябва да проследим здравословното си състояние.

Изследванията, които могат да бъдат извършени, са в две насоки – на самия кърлеж и на човека, от когото е отстранен.

 

Медицинска лаборатория „ЛИНА” предлага изследване на кърлеж за заразеност с Борелия. То дава информация за заразеност на кърлежа с борелиозен антиген, като  включва:  Borrelia garinii,  Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi  (това е причинителят на Лаймска болест) и Borrelia spelmanii. Тестът е имуноензимен за бърза диагностика, като цената е 28 лв.  Условието е големината на кърлежа да е до 8 мм. За Бургас резултатът се получава в рамките на работното време. За Варна, Ямбол, Елхово - на следващия работен ден.

 

Медицинска лаборатория „ЛИНА” предлага и определяне на вида на кърлежа. За неговото извършване при възможност сваленият кърлеж трябва да бъде цял. Той се поставя в сухо шишенце или в спирт и се носи за изследване в лабораторията.  Не трябва да се размачква. Заключението за вида на кърлежа излиза до 2 работни дни. Цената на изследването е 20 лв. То дава информация единствено за вида на изследвания кърлеж и какви болести пренасят кърлежите от този род, но не и дали конкретният  екземпляр е заразен.

 

Бургаски  регион е ендемичен за две основни кърлежовопреносимите инфекции -Лаймска болест и Марсилска треска.

 

Инкубационният период на Лаймската болест е от 3 дни до 4 седмици. Заболяването протича в три стадия. Първоначалните признаци може да настъпят във всеки един период. Най– широко приложение намират серологичните методи на изследване.  Серологичната диагностика е подходяща през трите стадия на заболяването - ELISA, Хемилуминесцентен имуноензимен тест /CLIA/, Western blott, имунофлуорисценция.

 

В лаборатория „ЛИНА” се извършват два вида имуноензимни изследвания при Лаймска болест  – за откриване на антитела от двата класа IgM и IgG:

-         Лаймската болест IgM /Borrelia Burgdorferi/ -  чрез имуноензимен тест за качествено определяне на специфични антитела от клас IgM. В теста са включени 2 антигена - като специфичен антиген повърхностният протеин OspC, който е имунодоминантен за IgM, отговаря за ранната фаза на заболяването. А  Borrelia VisE /външен повърхностен липопротеин/ играе главна роля в имунния отговор при Лаймска болест. 

Отрицателният резултат показва, че лицето не е било заразено, но е възможно инфекцията да е в много ранен стадий и да няма още имунен отговор. Препоръчително е да се вземе втора проба след 1-2 седмици. 

Положителният резултат показва инфектираност с причинителя на Лаймската болест- остра инфекция.

-         Лаймската болест /Borrelia Burgdorferi/ IgG -  изследване с имуноензимен тест  включва Borrelia Vis E /външен повърхностен липопротеин/, който играе главна роля в имунния отговор при Лаймска болест. Положителният резултат показва или активна инфекция или минала инфекция с персистиращи антитела.

Цената на изследване на антителата е по 22 лв.

 

При Марсилската треска или средиземноморска петниста треска, която е разпространена предимно в Южна България и по Черноморието, заразяването става чрез ухапване от кучешки кърлеж. По-рядко това е възможно при попадане на телесното съдържимо на кърлежа през конюнктивата на окото и при размачкването му с пръсти. В повечето случаи на мястото на кърлежовото ухапване се развива т. нар. “първичен афект” – тъмно петно, което представлява малко уплътняване на кожния участък, покрит с неболезнена твърда коричка.

 

В Медицинска лаборатория „ЛИНА”  се извършват два вида имуноензимни изследвания – за откриване на антитела от двата класа  IgM и IgG.

-         Марсилска треска IgM ( R. conorii IgM)

-         Марсилска треска IgG ( R. conorii IgG)

Цената на всяко от тези антитела е по 23 лв.

 

Инкубационният период на марсилската треска е от 6 до 10 дни. Заболяването започва с втрисане, висока температура до 39 - 40 градуса, силно главоболие, болки по ставите и мускулите, особено по долните крайници, до невъзможност за движение, отпадналост, гадене, изразена интоксикация. От третия до петия ден от началото на заболяването се появява характерен петнист обрив, който започва от крайниците и постепенно се разпространява по тялото. Обривните единици са розови, но могат да придобият кръвенист характер.

 

Триадата- температура, обрив и черно петно е характерен за марсилската треска и подпомага клиничната диагноза, но е необходимо и лабораторно потвърждение. За доказване на специфичните антитела се изследват две серумни проби: една – в началото на заболяването и втора – 15 дни по-късно.

 

Важно е, когато сме били сред природата, да не забравяме да проверяваме за кърлежи, които е необходимо да бъдат отстранени по правилен начин.

Коментари