Публикация

Електронен каталог на научните публикации в български научни списания

Електронен каталог на научните публикации в български научни списания

Електронен каталог на научните публикации в български научни списания

 

Каталогът се поддържа от Централна медицинска библиотека към МУ-София.

 

Линк към Е-каталог: http://nt-cmb.mu-sofia.bg/absw/abs.htm

 

(1.) Търсене по "Автори":

- От "Признак за търсене:" се избира "Автори"

- От "Каталог:" се избира "Статии"

- В полето "Търсен текст:" се изписва на български език, с малки букви, фамилното име на търсения учен

- Натискане на бутон "Търси"

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

01 юли 2020

Коментари