Публикация

ВМА с нов заместник-началник

ВМА с нов заместник-началник

От днес, 01.07.2020 г., полк. доц. Димо Димов, д.м. заема длъжността заместник-началник на ВМА по войсковото медицинско осигуряване.


В изпълнение на заповед на министъра на отбраната той е назначен и за заместник главен лекар на Въоръжените сили на Република България.


Полк. Димо Димов, който е и началник на Катедра „Медицина на бедствените ситуации”, бе официално представен пред останалите ръководители на звена във ВМА от генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

Полк. доц. д-р Димо Димов, д.м., e роден на 18 септември 1973 г. в Сливен

Завършва „Медицина“ в МУ-София през 1997 г. В периода 1997-1999 г. работи като лекар-ординатор в Детско поликлинично отделение към Общинска болница-Дупница.
Като военен лекар преминава през следните длъжности: младши лекар в медицинска служба на поделение № 26450 (1999-2002 г.), началник на медицинска служба на поделение № 34 420 (2002-2006 г.), лекар-ординатор в Научно-изследователска лаборатория (НИЛ) по медицина на бедствените ситуации (2006-2011 г.), началник на отделение „Медицина на бедствените ситуации” в НИЛ по медицина на бедствените ситуации (2011-2014 г.). От февруари 2014 г. оглавява лабораторията, а от началото на 2019 г. - новосъздадената Катедра „Медицина на бедствените ситуации“.

Полк. доц. д-р Димов има специалности

- „Медицина на бедствените ситуации“ (2005 г.) и „Военна токсикология“ (2014 г.). Придобива образователна и научна степен „доктор“ през 2012 г., а академичната длъжност „доцент“ заема от януари 2015 г. От 2017 г. е президент на Българския борд на Балканския военномедицински комитет.

 

Преминал е през редица допълнителни квалификационни курсове, сред които са:

  • Медицински аспекти на защитата срещу химическо оръжие (Иран, 2006 г.);
  • Медицинско разузнаване (Германия, 2008 г.);
  • Интензивна терапия на спешните състояния във вътрешната медицина” (2010 г.);
  • Eurotox advanced toxicology course (2010 г.);
  • Постекспозиционна профилактика на инфекциозните заболявания (2010 г.);
  • Придобиване на педагогическа квалификация и научно-преподавателски опит (2011 г.);
  • Military Medical Response in disaster management (2014 г.);
  • WMD Crises Incident Management” (2014 г.).

Автор е в над 70 публикации, включително учебници и учебни пособия

Член на Българското дружество по военна медицина.

Владее английски и руски език.


Със заповед на министъра на отбраната от 1 юли 2020 г. е назначен за заместник-началник на ВМА по войсковото медицинско осигуряване.

Коментари