Публикация

Ще има 120 болници, в които няма да се доплаща за лечение?

Би било удачно законодателството да регламентира структуроопределящи болници, от национално значение, на които да им се осигури финансиране, даващо възможност да гарантират качествено лечение на всички български граждани.


Това каза д-р Стефан Константинов, избран днес за здравен министър, в парламента.

По думите му броят и разположението на тези болници трябва да отговаря на броя на населението и да обхваща цялата страна, гарантиращо на всеки пациент безпроблемен достъп до болнично лечение.

Определянето на дадена болница за структуроопределяща за даден регион ще се прави на базата на обем преминали пациенти, възможности за диагностика и лечение, наличието на квалифициран персонал. Собствеността на лечебното заведение няма да бъде критерий.

„Структуроопределящите болници ще имат по-висок коефициент на определяне на бюджета си, но в замяна лечението на здравноосигурените ще бъде безплатно, т.е. – доплащането забранено!”, посочи д-р Константинов.

Той уточни, че тези болници ще бъдат 120.

Останалите болници ще са с намалено заплащане от НЗОК. В тях обаче ще се регламентира доплащането.

Новоизбраният министър каза, че предстои финализиране на процедурата по остойностяването на клиничните пътеки. От 2012 г. трябва да започне постепенното въвеждане на диагностично свързаните групи.

„От началото на 2011 г. се предвижда изравняване на потребителската такса до ниво 1% от минималната работна заплата за всички категории лица, които не са освободени от нея. Тази мярка има цел да намали немотивираната консумация на медицинска помощ”, посочи д-р Константинов.

Предвижданите действия в специализирана извънболнична помощ ще бъдат в посока освобождаване достъпа до тесни специалисти. Така пациентът ще доплаща цената на прегледа, без да минава през семейния лекар.

Д-р Стефан Константинов каза, че най-спорните моменти от здравната реформа ще бъдат подложени на обсъждане.

Коментари