Публикация

Артериална хипертония, АСЕ инхибитори и COVID-19 - Част 1

Артериална хипертония, АСЕ инхибитори и COVID-19 - Част 1

Артериална хипертония, АСЕ инхибитори и Covid-19. За някои особености на вируса SARS-CoV2 и за това как прониква в клетките, вижте във видеото на доц. Яна Симова:

Коментари