Публикация

Кампания за превенция на инсулта

На всеки 12 секунди човек получава инсулт, свързан с предсърдно мъждене...


Водещи здравни специалисти и пациентски организации обединиха усилията си и обявиха началото на кампанията „Една мисия - един милион – Да стигнем до сърцето на инсулта”. Целта е да се помогне за предотвратяването на 1 милион инсулта, свързани с предсърдно мъждене, чрез повишена осведоменост и познание.

Тази първа по рода си инициатива апелира за предоставяне на идеи за проекти, които ще помогнат за повишаване на информираността относно риска от инсулт при специфична сърдечна аритмия и за овладяването на болестта. Проектите ще бъдат разгледани от експерти и след това ще бъдат подложени на гласуване. До 32 проекта ще бъдат избрани да получат финансиране на обща стойност 1 милион евро, които ще бъдат предоставени като награди. Здравните специалисти могат да се регистрират на уебсайта на кампанията на адрес www.heartofstroke.com
, за да получат образователни материали, които да подкрепят усилията им да информират пациентите относно предсърдното мъждене и риска от инсулт.
 
Всяка година 3 млн. души по света получават инсулт, свързан с предсърдното мъждене, т.е. един човек на всеки 12 секунди. Един на всеки 4 души на възраст 40 и повече години развива предсърдно мъждене, което го превръща в най-често срещаното нарушение на сърдечния ритъм.

 При предсърдното мъждене сърцето започва да бие неравномерно и често с много бърза или много бавна честота. Рискът от инсулт за хора с предсърдно мъждене е пет пъти по-голям, отколкото при останалите.

Три от всеки четири инсулта, свързани с предсърдно мъждене, могат да бъдат предотвратени.

Кампанията „Една мисия – един милион”  е подкрепена от водещи здравни специалисти и пациентски организации, включително Световната сърдечна федерация, Асоциацията за предсърдно мъждене, Европейската асоциация за антикоагулантно лечение и Европейското обединение по инсулт (SAFE).

„Повишаването на осведомеността ще доведе до ранна диагностика на предсърдното мъждене и повече пациенти ще получат подходяща грижа, което ще доведе до възможната превенция на по-голям брой инсулти,” твърди проф. Гюнтер Брайтхард от Световната сърдечна федерация.

Повече информация за инициативата може да бъде намерена на адрес: www.heartofstroke.com.

Коментари