Публикация

Във фокуса – карциномът на панкреаса

Това поражда острата необходимост от допълнителна актуализация на знанията на младите хирурзи както по отношение на диагностиката, така и на комплексното лечение.

На диагностиката и лечението на карцинома на панкреаса е посветен и следдипломният курс, организиран от Международната асоциация на хирурзите, гастроентеролозите и онколозите (IASGO), Военномедицинската академия, Българското хирургическо дружество и Българската асоциация на хирурзите, гастроентеролозите и онколозите.

Второто издание на курса ще се проведе на 7 октомври във Военномедицинската академия в София. В научната му програма ще се включат изтъкнати международни учени като проф. Марко Саки (Latina Hospital, Италия) и проф. Зоран Милошевич (Novi Sad Hospital, Сърбия).

Участниците ще имат възможност да наблюдават на живо демонстрация на ендоскопско поставяне на пластична саморазширяваща се протеза в екстрахепаталните жлъчни пътища (доц. Крум Кацаров, началник на Клиниката по гастроентерология и замесник-началник по учебно-научната дейност на ВМА) и дуоденопанкреатична резекция (доц. Никола Владов, началник на Клиниката по жлъчно-чернодробна, панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА).


Коментари