Публикация

Във фокуса – карциномът на панкреаса

През последните години заболеваемостта от карцином на панкреаса се повиши значително, като статистиката сочи средно около 1000 случая годишно.


Това поражда острата необходимост от допълнителна актуализация на знанията на младите хирурзи както по отношение на диагностиката, така и на комплексното лечение.

На диагностиката и лечението на карцинома на панкреаса е посветен и следдипломният курс, организиран от Международната асоциация на хирурзите, гастроентеролозите и онколозите (IASGO), Военномедицинската академия, Българското хирургическо дружество и Българската асоциация на хирурзите, гастроентеролозите и онколозите.

Второто издание на курса ще се проведе на 7 октомври във Военномедицинската академия в София. В научната му програма ще се включат изтъкнати международни учени като проф. Марко Саки (Latina Hospital, Италия) и проф. Зоран Милошевич (Novi Sad Hospital, Сърбия).

Участниците ще имат възможност да наблюдават на живо демонстрация на ендоскопско поставяне на пластична саморазширяваща се протеза в екстрахепаталните жлъчни пътища (доц. Крум Кацаров, началник на Клиниката по гастроентерология и замесник-началник по учебно-научната дейност на ВМА) и дуоденопанкреатична резекция (доц. Никола Владов, началник на Клиниката по жлъчно-чернодробна, панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА).


Коментари