Публикация

Здравната каса изпрати на БЛС предложенията си за анекс към НРД

Здравната каса изпрати на БЛС предложенията си за анекс към НРД

Националната здравноосигурителна каса подготви и изпрати на Българския лекарски съюз предложенията си за промени в Националния рамков договор 2020-2022, съобщиха от осигурителния фонд.


В проектодоговора се предлага

увеличаване на цените на клиничните пътеки (КП) по инфекциозни заболявания

с номера от 100 до 105 вкл., като цената на КП №104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения“ скача двойно. Целта е укрепване на готовността и подобряване на дейността на инфекциозните отделения в лечебните заведения за болнична помощ, изтъкват от касата.


От НЗОК предлагат още:

  • разделяне на КП „Раждане“ на КП за нормално раждане и КП за раждане чрез Цезарoво сечение, като се определя по-висока цена на пътеката за естествено раждане. Целта е преодоляване на тенденцията за увеличаване на ражданията чрез секцио.
    - повишаване на цената на КП „Грижи за здраво новородено дете“.

Дейностите по т.2 и по т.3 са с цел подобряване на грижите в областта на детското и майчиното здравеопазване.

  • повишаване на цените на всички клинични пътеки, с цел осигуряване на финансов ресурс на лечебните заведения за включване на допълнителни клинико-лабораторни изследвания за защита от инфекциозни заболявания на пациентите, хоспитализирани в болниците и на персонала, работещ в тях.

Във връзка с изпълнение на последователната политика за въвеждане на електронно здравеопазване (електронна рецепта, електронно направление), е предложено изпълнителите на извънболнична медицинска помощ да подават по електронен път информация след всяка извършена медицинска дейност, при осигуряване на техническа възможност от страна на НЗОК.


Във връзка с въвеждане на електронното здравеопазване, в Приложение №2 „Първични медицински документи“, е предложено въвеждането и прилагането на три форми – „История на заболяването“, „История на бременността и раждането“ и „История на новороденото“.


Очаква се Анексът между НЗОК и БЛС, при постигнато съгласие между двете страни, да бъде подписан в кратки срокове, допълват от касата.

 

Коментари