Публикация

Комбинацията Рамиприл/Амлодипин значително забавя прогресията на протеинурията и намалява сърдечносъдовия риск

Комбинацията Рамиприл/Амлодипин значително забавя прогресията на протеинурията и намалява сърдечносъдовия риск

АСЕ инхибиторите са средство на първи избор за намаляване на протеинурията, а комбинацията Рамиприл/Амлодипин значително забавя прогресията на хроничното бъбречно заболяване и намалява сърдечносъдовия риск.

 

Повече информация по темата дава проф. Делийска:

Коментари