Публикация

Хоспис и Дом за възрастни - прилики и разлики

Хоспис и Дом за възрастни - прилики и разлики

"Хоспис", "Дом за възрастни", "Старчески дом".  Хората често бъркат понятията, особено когато търсят вариант за свои близки в напреднала възраст, които са в относително добро здраве, но се нуждаят от надзор. Заради липсата на информация има и погрешни очаквания от страна на близките. Всички тези заведения не са равностойни и много добре трябва да знаем разликите, преди да направим своя избор. 

 

Домът за възрастни, наричан още „Дневен център“, „Дом за стари хора“, „Старчески дом“, не е лечебно заведение. Това е място, където полагат грижи за възрастни хора, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. 

 

Няма законово изискване в тези домове да има нает медицински персонал, което е много важно да се знае от близките! Те не бива да имат очаквания, че в старческия дом постоянно има лекари или медицински сестри, които полагат грижи за настанените.  За дейността на тези домове следи Министерството на труда и социалните грижи.

 

Хосписът е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват палиативни грижи за различни категории пациенти - след престой в болница, инсулти, инфаркти, нуждаещи се от рехабилитация, лежащи и трудноподвижни пациенти, включително и терминално болни. Хосписът се лицензира и контролира от Министерство на здравеопазването. В хосписа задължително работи екип от лекар, сестра, санитар и рехабилитатор. Възможно е към екипа да се присъединят социален работник, психолог, лекар-специалист и духовно лице.

 

В хосписа оказват грижи за различни хора, като не е необходимо те да бъдат възрастни. Но хосписът може да бъде използван и като дом за възрастни, като особен плюс тук е постоянното наличие на медицински специалисти. Затова и хосписите са предпочитано място за настаняване на възрастни хора, особено такива, които се нуждаят от здравни грижи. Докато един дом за възрастни не може да бъде използван като хоспис.

 

Въпреки че днес хосписът е много популярен, често услугата, която предлага и предназначението му не се разбират добре.

 

В хосписа се извършват различни медицински манипулации - инжекции, пускане на системи, обработка на рани, хранене със сонда, аспирации и лечение с кислород при пациенти, нуждаещи се от интензивна терапия.

 

Хоспис "Зора" София

Коментари