Публикация

Злокачествените заболявания – акцент в започващ конгрес по хирургия

От днес до 10 септември София е домакин на ХІІІ-ия национален конгрес по хирургия.


Във форума, организиран от Българското хирургическо дружество, ще вземат участие над 400-500 хирурзи от цялата страна, както и повече от 40 изтъкнати чуждестранни специалисти.
Сред тях са проф. Наги Хабиб (Великобритания), професорите Еуженио Санторо, Марко Саки и Игнасио Чивело (Италия), проф. Бруно Нидерле (Австрия), проф. Масао Танака (Япония), проф. Иринел Попеску (Румъния) и др.

В програмата са включени над 260 доклада, видеофилми, постери, презентaции на нова апаратура, хирургични консумативи и медикаменти. За първи път в национален конгрес ще участват хирурзи от всички хирургически дисциплини - гръдна, сърдечна, съдова, детска, пластична, лицево-челюстна и неврохирургия.

Основно внимание ще бъде обърнато на злокачествените заболявания. Включени за разглеждане са диагностиката и хирургическото лечение на рака на черния дроб, жлъчната система, задстомашната жлеза, щитовидната жлеза. Наред с това чрез видеофилми ще бъде представен напредъкът в лапароскопската, видеоторакоскопската хирургия и използването на малко инвазивни методи в хирургичното лечение на заболяванията на щитовидната жлеза, на органите в коремната и гръдната кухина.

Участието на хирурзи извън най-масовата дисциплина – общата хирургия, е целенасочено и свързано с разпространението на раковите заболявания в белия дроб, мозъка и други части на тялото, с проблемите при прорастване на тумори в големи кръвоносни съдове, както и с особеностите на заболяванията на тези органи в детската възраст.

Хирургичната гилдия ще разгледа на свои заседания и въпроси, свързани с кризата в здравната система, проблемите при работа с клиничните пътеки и връзката с НЗОК, резултати от медицинския одит в хирургичните звена и др.

Откриването на конгреса е в 17:00 часа в хотел „Кемпински-Зографски”.

Коментари