Публикация

ОПЛ отказват да се отчитат в реално време

ОПЛ отказват да се отчитат в реално време

Общопрактикуващите лекари подкрепят въвеждането на електронното здравеопазване и участват активно в подготовката за въвеждането му. Описаното в параграф 9 на проекта за анекс към НРД изискване

ОПЛ да подават няколко десетки пъти дневно по интернет отчети за извършената от тях дейност

обаче не е част от електронното здравеопазване, а представлява допълнителна административна тежест, която възпрепятства оказването на медицинска помощ на пациентите.


Това заявяват от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.
От организацията са изпратили до отговорните институции възражение във връзка с посочения параграф 9.


Според НСОПЛБ целта на електронното здравеопазване е да бъде намалена именно административната тежест, за да се увеличи възможността за отделяне на време и усилия за оказване на медицинска помощ, от която всъщност се нуждаят пациентите.


Подробности вижте в прикачения файл.

Прикачени файлове

izh-n-29-vazrajenie-paragraph-9.pdf

Коментари