Публикация

УМБАЛ „Александровска” с нов метод за диагностика на невроендокринни тумори

УМБАЛ „Александровска” с нов метод за диагностика на невроендокринни тумори

УМБАЛ „Александровска” е първата столична болница, в която стартира иновативно и високотехнологично изследване (PET/CT, ПЕТ-СКЕНЕР) с ново вещество (маркиран 68GA DOTATOC) за диагностика и проследяване на невроендокринни тумори.


От май в лечебното заведение функционира на пълни обороти нова, високотехнологична радиохимична лаборатория за производство на два нови радиофармацевтика при пациенти с простатен карцином и невроендокринни тумори. „Галиевата лаборатория“ е моделирана и оборудвана с подкрепата на експерти от Международната атомна агенция (IAEA) и водещи специалисти от Германия по модела на лабораторията в Университетската Болница KLINIKUM RECHTS DER ISAR в Мюнхен. С новата придобивка Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска” се превърна в най-добре оборудвания център в Западна България от технологична гледна точка – разполага с последно поколение апарати за хибридна образна диагностика (PET/CT и SPECT/CT) и със собствен циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици (консумативи за ПЕТ-скенера).

Невроендокринните тумори (НЕТ) включват хетерогенна група от новообразувания, които възникват от ендокринни клетки в различни жлези

(надбъбречна медула, хипофиза, паращитовидна жлеза) или от ендокринни острови в щитовидната жлеза, панкреаса или дихателния и стомашно-чревния тракт. На повърхността на клетките на тези тумори във всички стадии на заболяването се появяват рецептори, с които се свързва инжектираното вещество. Така се създава възможност за точна диагностика и визуализация на тези тумори.

ПЕТ-КТ скенерът на Клиниката по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Александровска” е апарат от последно поколение

с висока чувствителност и с възможност за намаляване на дозата на инжектирания радиоактивен материал, както и времето на изследване при възможно най-високо качество на получения образ. PET/CT (ПЕТ скенер) с 68 Ga DOTATOC е хибридно образно изследване, което позволява да се получи едновременно функционален и анатомичен образ на изследваните органи и структури, след въвеждането на радиохимичното съединение (радиофармацевтици). В сравнение със съществуващите методи, техниката позволява изобразяване не само на структурните болестни промени, но и на функционалните промени, което е водещо за ранното откриване и оценката на терапевтичния ефект.


Подходящи за изследване с PET/CT с 68Ga DOTA са пациенти:

  • с новооткрит невроендокринен тумор - за определяне на вида на лечението (оперативно или медикаментозно);
  • след вече проведено оперативно и/или системно противотуморно лечение и при съмнение за метастази, прогресия или рецидив на заболяването;
  • при които трябва да се оцени ефекта от проведената терапия;
  • със съмнение за далечни разсейки, непотвърдени от останалите образни изследвания;
  • избор на пациенти, подходящи за радионуклидна терапия (с 177Lu или 90Y-DOTA-пептиди);

ПЕТ-скенер с 68 Галий е напълно безболезнено изследване, при което не се наблюдават странични ефекти и се реимбурсира изцяло от НЗОК.


Всички пациенти, отговарящи на индикациите за ПЕТ скенер с 68 Галий и насочени от съответните специалисти, могат да подадат документи в Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска”, на ул. „Здраве” №2 от 8:00 до 15:00 часа.

 

Допълнителна информация и записване на тел.: 02/9230 561, 0877571779 (техн. сътрудник – Лидия Никовска)

 

Коментари