Публикация

Симпозиумът Редки заболявания на щитовидната жлеза приключи с голям успех

Симпозиумът Редки заболявания на щитовидната жлеза приключи с голям успех

Симпозиумът „Редки заболявания на щитовидната жлеза и калциево-фосфорната обмяна” се състоя онлайн в CredoWeb от 19 юни до 19 юли 2020 г. Събитието, организирано от Българско сдружение Тиреоидея и Паратиреоидея и Катедра по ендокринология на Медицински университет София, протече при голям интерес от страна на специалистите. 

 

Научната програма привлече инттереса на 392 медицински специалисти, а 271, главно от специалност ендокринология, са гледали поне една видео презентация. Общият брой отделни уникални гледания на 30-те видео презентации е почти 2500. Лекторите бяха водещи специалисти в областта на тиреоидните и метаболитни заболявания като проф. Русанка Ковачева, доц. Атанаска Еленкова, проф. Мария Орбецова, доц. Мила Бояджиева, доц. Мира Сидерова, проф. Здравко Каменов, проф. Михаил Боянов, доц. Пламен Попиванов, доц. Александър Шинков и много други изтъкнати ендокринолози. 

 

Регистрираните участници от страната надхвърлят 50%, останалите са от София. Освен ендокринолози, участват специалисти по вътрешни болести, педиатрия, хирургия и др. 

 

Впечатлението на участниците и лекторите е, че виртуалният формат е успешен и полезен, информацията е добре поднесена, достъпна за многократно гледане, с възможности за дискусия, споделя в заключителното си слово проф. Русанка Ковачева, председател на Сдружение Тиреоидея и паратиреоидея, организатор на събитието. Освен към фундаменталните лекции, интересът е висок и към представените клинични случаи, предизвикали диагностични и терапевтични затруднения. 

"За нас като организатори е важно, че успяхме да събудим интерес към рядко срещани заболявания, да хвърлим светлина към нови патогенетични механизми и към проблеми, които очакват своето решение. Бих искала да благодаря на всички лектори, които направиха възможно реализирането на програмата, на всички участници, които осмислят нашите усилия, и на всички спонсори, които ни повярваха и подкрепиха", допълва проф. Ковачева. 

Коментари