Публикация

Здравните министри на ЕС дискутираха действията си срещу пандемията

Здравните министри на ЕС дискутираха действията си срещу пандемията

Овладяването на пандемията от COVID-19 в ЕС, укрепването на капацитета на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ЕСDC) и гарантирането на доставките на лекарствени продукти обсъдиха здравните министри на ЕС.

 

По време на неформална видеоконферентна връзка, проведена по инициатива на Германското председателство на Съвета, министрите дадоха висока оценка за

приноса на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията

осигуряващ по-добра координация в рамките на ЕС и подпомагащ усилията на държавите-членки по време на пандемията. Председателството отчете наличието на достатъчна подкрепа за укрепването на ЕСDC и призова Европейската комисия да представи законодателно предложение до края на годината, информира Министерството на здравеопазването.

Акцент в дебатите беше поставен върху гарантирането на доставките на лекарствени продукти

включително чрез засилване на автономността на ЕС по отношение на производството на медикаменти в трети страни. България и редица други държави-членки отбелязаха нуждата от анализ как релокирането на производства на активни съставки ще се отрази на цените на лекарствените продукти и на околната среда. Министър Ананиев изрази очакване, че от предстоящите единни решения на ниво ЕС ще имат възможност да се възползват пациенти и производители във всички държави-членки.


Министрите изказаха подкрепа и за задълбочаване на регулаторното сътрудничество и засилване на инспекциите за добра производствена практика. В контекста на дейностите, реализирани от Европейската агенция по лекарствата, беше откроена и нуждата от проследяване на недостига на лекарствени продукти на пазара на държавите-членки на ЕС. Председателството отчете наличието на консенсус и индикира готовност за предприемане на следващи стъпки.


В рамките на заседанието Европейската комисия предостави допълнителна информация, свързана с възможностите за осигуряване на ваксини за COVID-19 на държавите-членки.

Коментари