Публикация

Ivermectin: a systematic review from antiviral effects to COVID-19 complementary regimen

В никоя нормална държава, не броя България не се провеждат клинични проучвания върху пациенти с Ивермектин! FDA е дала одобрение за подобно, но то още не е започнало! Не превръщайте българските пациенти в опитни мишки! Не са много на брой и не заслужават това!

Прикачени файлове

Ivermektin.pdf

Коментари