Публикация

Американци предадоха над 121 тона излишни лекарства

Управлението за борба с наркотиците в САЩ призова жителите на страната да предадат лекарствата, които съхраняват и са с изтекъл срок на годност.


В проведената еднодневна акция са събрани повече от 121 тона медикаменти, които ще бъдат унищожени.

Целта на мероприятието, наречено Take-Back, е да не се допусне попадането на вече ненужни психотропни вещества в ръцете на наркомани и наркотърговци.

Според статистиката броят на американците, злоупотребяващи с такива лекарства, е нараснал от 6,3 на 7 млн. души за периода 2008-2009 година. Освен това хората, които не знаят какво да правят с ненужните им вече медикаменти, често ги изсипват в канализацията, което замърсява водоизточниците, или ги изхвърлят в боклука, където наркозависимите лесно ги намират.

Коментари