Публикация

Автохондропластика на дисекиращ остеохондрит с GraftNet™ Device

Дисекиращият остеохондрит е често срещана причина за болки в определени стави и дисфункцията им сред скелетно незрели, подраставащи и възрастни пациенти.

Дисекиращ остеохондрит предимно засяга мъжкия пол в детската, юношеската възраст, но може да се наблюдава и при възрастни. Засегната е едната или две симетрични стави, като най-често е засегната колянната става - в 56%, лакътната става - 12%, тазобедрена става - 5% или глезенна става - 26%

Това е придобита идиопатична лезия на субхондралната кост, която може да доведе до разслояване и секвестрация й със засягане на ставния хрущял. Етиологията на дисекиращия остеохондрит остава спорна. Най-често се счита, че се дължи на повтарящи се микротравми, които от своя страна са свързани със съдово увреждане, като тази теория е подкрепена и от факта, че лезията е класически разположена в страничния аспект на медиалния бедрен кондил, където може да се дължи на контакт с хипертрофичната част на тибиалния кондил. Други възможни причини са дефекти в осификацията, повтарящ се механичен стрес или исхемия.

Лезията може да зарасне спонтанно или фрагментът може да се отдели и да попадне в ставната кухина, което води до наличието на вътреставно свободно тяло.

Ако дисекиращият остеохондрит не бъде разпознат навреме и не бъде лекуван по подходящ начин, това може да доведе до вторичен остеоартрит (ОА), съпроводен с болка и функционални ограничения. Рентгенографични данни показват, че пациентите с дисекиращ остеохондрит в зряла възраст развиват ОА на коляното около 10 години по-рано от пациентите с първични остеоартрити.
В представения клиничен случай се касае за пациент на 32г. С оплаквания от болка в лява колянна става засилваща се при натоварване и последващ оток, като оплакванията са с давност от една година.

При клиничния преглед се установи лек вътреставен излив, палпаторна болезненост в медиалната ставна междина, болезнени активни и пасивни движения, като оплакванията се засилват при над 90 градуса флексия.
При назначения ядрено магнитен резонанс, се установи остеохондрален дефект, по носещата повърхност на медиалния фемурален кондил, с размери 15/15 mm. със свободно тяло.

 

 

След клинично обсъждане се взе решение за артроскопско лечение, хондропластика, като се използва GraftNet  Autologous Tissue Collector.

 

При артроскоскопията се опресниха ръбовете на дефекта, извърши се абразио на подлежащата кост и микробориране.

 

 

С помощта на GraftNet и с BoneCutter  се взе хрущялна тъкан от ненатоварените зони на ставата.

 

 

Тази хрущчлна тъкан се смеси с PRP и с така получената смес се запълни дефекта.

 

 

Поставена имобилизация и отбременяване на крайна за срок от 4 седмици.

 

Коментари