Публикация

IV-ият випуск: 20 младежи са приети да се обучават за военен лекар!

IV-ият випуск: 20 младежи са приети да се обучават за военен лекар!

20 младежи – 8 момчета и 12 момичета, са приети да се обучават по специалността „Военен лекар“. Това е четвъртият випуск, сформиран в резултат на тристранното сътрудничество между Военномедицинска академия (ВМА), Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна.

Шестгодишното обучение за курсантите и в двата университета е безплатно

а след завършване получават две дипломи: магистър по „Медицина” и бакалавър по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, както и гарантирана реализация с 10-годишен договор за работа като военен лекар.

По време на следването им е осигурено настаняване, хранене, военно и медицинско облекло, учебници

и учебни пособия, стипендии, участия в научни форуми – таксите, за които се поемат изцяло от Военномедицинска академия. А след края на обучението - възможност за специализация във ВМА и повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни-членки на НАТО.

Коментари